Οικογένεια = Οίκος + Γένος

754
Γιάννης Κουριανίδης, Εκδότης – Δημ. Σύμβουλος Θεσσαλονίκης

Η Ελληνική γλώσσα, όπως και άλλες εξελιγμένες ανθρώπινες γλώσσες, δεν είναι απλά ένα εργαλείο συνεννόησης.Είναι πρωτίστως ένα μέσον κωδικοποίησης της κοσμοαντίληψης του δημιουργού έθνους της…»

Γιάννης Κουριαννίδης

Εκδότης Περιοδικού “Ενδοχώρα»

Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης