Προετοιμάζεται το 10 Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

176

Με θεματολογικό τίτλο “Διαμορφώνοντας από κοινού το μέλλον της εκπαίδευσης” ο Κοσμήτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου Αντώνης Λιοναράκης έκανε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει ως εισηγητής, στο 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Η Οργανωτική Επιτροπή του θεσμού, που έχει πλέον καταξιωθεί διεθνώς, αναφέρει ενδεικτικά (και όχι αποκλειστικά) ως δυνάμενους να συμμετέχουν ως εισηγητές, τους διδάσκοντες σε ΑΕΙ/ΤΕΙ, τους  καθηγητές δευτεροβάθμιας, τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, τους διδάκτορες ή υποψήφιους διδάκτορες, τους μεταπτυχιακούς ή προπτυχιακούς φοιτητές κ.α.

Οι εισηγήσεις μπορούν να κατατεθούν προς κρίση και παρουσίαση στο Συνέδριο και τα πρακτικά του στο E – mail επικοινωνίας: [email protected]

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 22 έως 24 Νοεμβρίου 2019.