Δακοκτονία: Το πάθημα έγινε μάθημα στην Π.Ε.Αργολίδας

166

Το πάθημα του 2018 όπου η παραγωγή ελαιολάδου υπέστη μεγάλη ζημιά λόγω καθυστέρησης της δακοκτονίας, και η αφαίρεση των σχετικών αρμοδιοτήτων από τον αντιπεριφερειάρχη Τάσο Χειβιδόπουλο, επέδρασαν θετικά και οδήγησαν τις υπηρεσίες της Π.Ε. Αργολίδας να επιταχύνουν τους ρυθμούς τους.

Δημήτρης Δήμου, Γεωπόνος

Όπως, αναλυτικά, αναφέρει ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας, Δημήτριος Δήμου, στις 31 Μαΐου 2019 υπογράφτηκαν οι σχετικές συμβάσεις  με τους εργολάβους παγιδοθεσίας (ο διαγωνισμός είχε γίνει τον Φεβρουάριο 2019).

Οι 4 εποχικοί Γεωπόνοι Τομεάρχες Δακοκτονίας προσελήφθησαν στις 4-6-2019 και ο εργάτης αποθήκης από τις 3-6-2019. Να θυμίσουμε ότι, το 2018  οι ανάλογες προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν αρχές Αυγούστου.

Τέλος, διανεμήθηκαν οι δακοπαγίδες σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν μειοδότες εργολάβοι ψεκασμών και ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα δακοσυλλήψεων- αρκετά έγκαιρα προκειμένου αυτά να αξιολογηθούν μαζί με άλλα στοιχεία για τον ορισμό της ημερομηνίας έναρξης του 1ου δολωματικού ψεκασμού  στο Ν. Αργολίδας.

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λεπτομερής καταγραφή της προσπάθειας που κατέβαλαν εφέτος οι υπηρεσιακοί παράγοντες, τα κενά της υπάρχουσας νομοθεσίας για τα οποία δεν έχει επιδειχθεί το αναγκαίο ενδιαφέρον εκ μέρους των βουλευτών του νομού και η επισήμανση ότι, παρ’ όλες τις προσπάθειες, οι ελαιώνες του Αγίου Δημητρίου και του Αρκαδικού παραμένουν απροστάτευτοι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος ιδιωτών εργολάβων.

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση:

«Αναφορικά με τους διαγωνισμούς ανάδειξης εργολάβων ψεκασμών η διαδικασία ξεκίνησε από το Φεβρουάριο 2019 σύμφωνα  με τις διαθέσιμες πιστώσεις. Έτσι, από τις 11 Απριλίου 2019 έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με τους αναδόχους για τις περιοχές Λυγουριού, Κιβερίου,  και Μύλων.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Νομού εκτός του Αχλαδόκαμπου, Αρκαδικού και Αγ. Δημητρίου κατατέθηκαν προσφορές και αναδείχθηκαν οι προσωρινοί μειοδότες. Αξιοποιώντας  το άρθρο 33 του ν. 4597/28-2-2019(ΦΕΚ 35Α) οι ψεκασμοί μπορούν εφόσον κριθεί απαραίτητο να ξεκινήσουν άμεσα πριν την υπογραφή των συμβάσεων. Επισημαίνεται ότι ανάλογο άρθρο μετά από ισχυρές πιέσεις την περυσινή χρονιά  ψηφίστηκε τον Ιούλιο. Αυτό ήταν πάγιο αίτημα θεσμικών, δημοτικών, επιστημονικών  και υπηρεσιακών παραγόντων προκειμένου να  εξασφαλιστεί  ευελιξία στο  χρονοβόρο και γραφειοκρατικό διαγωνιστικό πλαίσιο  της Δακοκτονίας.

Η Υπηρεσία μας από τις αρχές Απριλίου 2019 όταν ενημερώθηκε ότι δεν θα υπάρξει κατάθεση προσφοράς για την περιοχή Αγίου Δημητρίου και Αρκαδικού ενημέρωσε αμέσως τους αρμόδιους δημοτικούς παράγοντες για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Πράγματι στις 15 Απριλίου δεν κατατέθηκε προσφορά για τις περιοχές Αγίου  Δημητρίου και Αρκαδικού. Ακολούθησε νέος κύκλος ενημερώσεων των τοπικών αρχών τηλεφωνικώς και δια ζώσης και επαναπροκήρυξη με τη  συντομότερη και ασφαλή οδό που θα μπορούσε να επιλεγεί σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Αργολίδας.

Στο διαγωνισμό στις 31/5/2019 κατατέθηκε προσφορά μόνο για τον Αχλαδόκαμπο. Ακολούθησε τηλεφωνική ενημέρωση αλλά και συνάντηση στα Γραφεία της ΔΑΟΚ Αργολίδας με το Δήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της περιοχής στις 7/6 όπου αναλύθηκαν όλοι οι παράμετροι. Επιπρόσθετα ενημερώθηκε η Δημοτική αρχή εγγράφως με το αριθ.158243/24318/7-6-2019 έγγραφό μας για το γεγονός ότι ο διαγωνισμός απέβη άγονος για 2η φορά στις παραπάνω δύο περιοχές, και ζητήθηκαν οι δικές τους  ενέργειες, πρωτοβουλίες και προθέσεις.

Επίσης αναφέρουμε ότι στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με  τις δημοτικές αρχές πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις 15/1/2019  στα Γραφεία του Δήμου Επιδαύρου παρουσία των δύο (2) εποπτών της Υπηρεσίας μας. Στη σύσκεψη αυτή από τους δημοτικούς παράγοντες αναφέρθηκε ότι το σοβαρότερο πρόβλημα κατά τη δακοκτονία 2018 ήταν ή μη έγκαιρη έναρξη των ψεκασμών.

Επιπλέον στα πλαίσια της καλύτερης κάλυψης του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών και προστασίας από το Δάκο, από τα επιπλέον χρήματα που κατανεμήθηκαν για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας στην Αργολίδα μετά από ισχυρές πιέσεις και τη  συνδρομή υπηρεσιακών, περιφερειακών και πολιτικών  αρχών του τόπου, αυξήθηκε ο αριθμός των ψεκασμών στην πλειονότητα των περιοχών του Δήμου Επιδαύρου.

Από  τα παραπάνω προκύπτει ότι η Υπηρεσία μας είναι έτοιμη από το 1ο δεκαήμερο του Ιουνίου να ξεκινήσει τον 1ο δολωματικό  ψεκασμό  σε όλες τις περιοχές της Αργολίδας που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα εφόσον και οι υπόλοιποι παράμετροι συνηγορούν σε αυτό (πήξη πυρήνα, ύψος δακοπληθυσμού κ.λ.π).

Επιπλέον επειδή την περυσινή χρονιά υπήρξαν σοβαρές προσβολές του ελαιόκαρπου από την ασθένεια γλοιοσπόριο η Υπηρεσία μας εξέδωσε Δελτίο Τύπου στις 15/4/2019 με οδηγίες προς τους ελαιοπαραγωγούς προκειμένου έγκαιρα να προστατευθεί ο ελαιόκαρπος.

Αναφορικά με την περίπτωση του Αρκαδικού και του Αγ. Δημητρίου επαναλαμβάνουμε ότι ο διαγωνισμός απέβη δύο φορές άγονος αφού δεν υπήρξε ενδιαφέρον για υποβολή προσφοράς και αναμένουμε την απάντηση των Δημοτικών Αρχών του Δήμου προς τους οποίους όπως αναφέρθηκε παραπάνω η Υπηρεσία έχει απευθύνει το με αριθ. πρωτ, 158243/24318/7-6-2019 αίτημα. Επισημαίνεται ότι για τη συνέχιση της διαδικασίας σε κάθε περίπτωση  είτε αυτής της 3ης προκήρυξης του διαγωνισμού, είτε της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς και  ότι οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες οπότε για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να υπάρξει άμεση απάντηση από τη Δημοτική Αρχή. Επιπλέον δεν προβλέπεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε εργολάβο ψεκασμών στις περιπτώσεις που διαγωνισμός καταλήξει άγονος.

Ευχόμαστε καλή δακική χρονιά και ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.                                                             

                                                                   Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Δημήτριος Δήμου

                                                                                                        Γεωπόνος»