Περισσότερες θέσεις απασχόλησης και καλύτερη ποιότητα ζωής

180
Βαρουξής Λευτέρης. Υποψήφιος Ευρωβουλευτής

Του Λευτέρη Βαρουξή*

Η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελούν κοινούς στόχους των Επιμελητηρίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2019 πρέπει να σηματοδοτήσει ένα νέο ξεκίνημα. Θέλω η Ευρώπη και η Ελλάδα να βγουν ισχυρότερες από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.

Μια κρίση που άφησε χωρίς απασχόληση εκατομμύρια ανθρώπους.

Έφερε χρέη που θα µας βαρύνουν επί πολλά χρόνια.

Έφερε νέες πιέσεις στην κοινωνική συνοχή µας. Έφερε επίσης στο φως ορισμένες θεμελιώδεις αλήθειες όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία.

Εν τω μεταξύ, η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει την πορεία της.

Ο τρόπος µε τον οποίο θα αποκριθεί η Ευρώπη θα είναι καθοριστικός για το μέλλον µας

Είναι η στιγμή στην οποία αναγνωρίζουμε ότι το να συνεχίσουμε «όπως συνήθως» θα µας καταδικάσει σε παρακμή, θα µας φέρει σε δεύτερη μοίρα μέσα στην νέα παγκόσμια τάξη. Είναι η στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη.

Είναι η ώρα να επιδείξουμε τόλμη και φιλοδοξία.

Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να καταλάβει πως προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι οι επενδύσεις και ότι κάθε σοβαρή επένδυση πρέπει να είναι εθνικός στόχος.

Η Ελλάδα έχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας στις επενδύσεις. Η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια  είχε έλλειμμα και στο ύψος των επενδύσεων. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις το 2018 σε σχέση με το 2017 μειώθηκαν κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Επίσης παρουσιάζεται υστέρηση σε σχέση με την Ευρώπη, αφού στην Ελλάδα έχουμε επενδύσεις 11% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρώπη είναι πάνω από 20%. Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση ώστε να προσελκυστούν σοβαρές επενδύσεις, κυρίως στη βιομηχανία, οι οποίες δημιουργούν σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, προσφέρουν περιθώρια αύξησης των εξαγωγών και κατά συνέπεια συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας μας.

Η Ε.Ε. οφείλει να σταθεί δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις και να στηρίξει όχι μόνο τις επιχειρήσεις αυτές καθ’ αυτές, αλλά  να συμβάλλει στην  αντιμετώπιση  το μεγαλύτερου ίσως  προβλήματος που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας: το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Νέοι οι οποίοι ψάχνουν για καλές θέσεις απασχόλησης, πρέπει να τις βρουν στον τόπο τους

Η αλήθεια είναι πως η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελούν κοινούς στόχους των Επιμελητηρίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Μόνο που πρέπει όλου να εργαστούμε ώστε αυτοί οι στόχοι να γίνουν πράξη

Μόνο με τη συνεργασία, τη σύμπραξη και την τοπική εργασία πέρα από τα σύνορα μπορεί η ΕΕ να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να ωθήσει την ανάπτυξη, να αντιμετωπίσει την ανισότητα και να εξασφαλίσει ότι δεν θα παραμεληθεί κανείς.

Οι βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ άλλων είναι:

  • Αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μέσω της ανταλλαγής καινοτόμων και βέλτιστων πρακτικών·
  • Τόνωση της επιχειρηματικότητας και της πολιτικής για τις ΜΜΕ μέσω της προώθησης του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες και του δικτύου των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Περιφερειών (ΕΕΠ).
  • Υποστήριξη της βελτίωσης της νομοθεσίας της ΕΕ και της επικουρικότητας μέσω των Αξιολογήσεων Εδαφικού Αντίκτυπου και της πρωτοβουλίας Περιφερειακών Κόμβων.
  • Υποστήριξη της συνεργασίας στις γειτονικές χώρες μέσω πρωτοβουλίας νεανικής επιχειρηματικότητας στις μεσογειακές χώρες εταίρους και της διάδοσης της πληροφόρησης σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τοπικές και περιφερειακές αρχές.
  • Ενίσχυση της εδαφικής ανθεκτικότητας μέσω κοινού αναλυτικού έργου σχετικά με τον αντίκτυπο των μελλοντικών εμπορικών σχέσεων ΕΕ27-ΗΒ, την περιφερειακή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη των νησιών μέσω του δικτύου INSULEUR των επιμελητηρίων.

Για να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον, πρέπει ήδη να κοιτάξουμε πέρα από τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει την πορεία της και μετά να παραμείνει σε αυτήν. Αυτός είναι και ο σκοπός της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020.

Περισσότερες θέσεις απασχόλησης και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η στρατηγική αυτή αποδεικνύει ότι η Ευρώπη είναι ικανή να επιτύχει έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, να βρει τον τρόπο να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης και να δώσει σαφή προσανατολισμό στις κοινωνίες µας.

Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει όλοι μαζί να περάσουμε στην πράξη. Η Ευρώπη έχει πολλά δυνατά σημεία.

Διαθέτουμε ταλαντούχο εργατικό δυναμικό, καθώς και πανίσχυρη τεχνολογική και βιομηχανική βάση.

Διαθέτουμε µια εσωτερική αγορά και ένα ενιαίο νόμισμα που µας βοήθησαν να αποφύγουμε χειρότερες καταστάσεις.

Διαθέτουμε µια δοκιμασμένη κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Αν ενεργήσουμε από κοινού, τότε θα μπορέσουμε να δώσουμε μάχη και να βγούμε ισχυρότεροι από την κρίση.

Έχουμε και τα νέα μέσα και τη φιλοδοξία.

Πρέπει, τώρα, να περάσουμε στην πράξη.

* Ο Λευτέρης Βαρουξής είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής

με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας