Να επιλέξουμε ανθρώπους που έχουν νέες ιδέες

415
Δημήτρης Μπουγιώτης

«…Μετά από 10 χρόνια ύφεσης, έχω την πεποίθηση πως, τα κριτήρια των ψηφοφόρων δεν είναι η ηλικία, δεν είναι η φιλία, δεν είναι η οικογένεια. Δεν θέλουν πλέον οι ψηφοφόροι να ψηφίζουν άβουλα όντα των οποίων η μόνη δραστηριότητα είναι η διεκπεραίωση αποφάσεων μέσω ψηφοφοριών. Θέλουν να ψηφίσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν στόχους, έχουν όραμα για την κοινωνία, και ως μοναδικό τους γνώμονα έχουν το κοινό καλό…»

Δημήτρης Μπουγιώτης

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου