Συμφωνία κατασκευής μικροδορυφόρου με ονομασία “Μυθική Πελοπόννησος”

100

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει σε πολιτικές που αφορούν τη διαστημική επιστήμη και τις διαστημικές εφαρμογές» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά τη διάρκεια υπογραφής δύο πρωτοκόλλων συνεργασίας, αφενός με Von Karman Institute for Fluid Dynamics, το κορυφαίο ινστιτούτο διαστημικής επιστήμης του ΝΑΤΟ, και, αφετέρου, με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού και Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019.

Ο Πέτρος Τατούλης συζήτησε τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρου διαστημικής επιστήμης του Von Karman Institute στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συζητήθηκε επίσης η προοπτική δημιουργίας της διαστημικής πύλης στην Καλαμάτα, η οποία παρουσιάζει μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον και μπορεί να υποστηριχθεί τόσο από το Von Karman Institute, όσο και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας με το θεσμοθετημένο Εργαστήριο «Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού και Τηλεματικής» του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο υπεγράφη μεταξύ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και το Διευθυντή του Εργαστηρίου κ. Δημητρίου Τσελέ, αφορά μια ακόμα κορυφαία για τα Ελληνικά δεδομένα πρωτοβουλία στο χώρο των διαστημικών εφαρμογών. Τη σχεδίαση και υλοποίηση του μικροδορυφόρου με όνομα «Μυθική Πελοπόννησος – Mythical Peloponnese Satelite (MythPelSat)».

Το εν λόγω αναπτυξιακό έργο ενισχύεται από τη συνδρομή του καθηγητή κ. Περικλή Παπαδόπουλου από τις ΗΠΑ και του επίσης καθηγητή κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου, και  συνεχίζει τις σχετικές αρχικές προσπάθειες επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο μικροδορυφόρος MythPelSAT θα είναι ο πρώτος μικροδορυφόρος που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με όλα του τα υποσυστήματα στην Ελλάδα. Ο εν λόγω μικροδορυφόρος θα ενσωματώνει καινοτομίες οι οποίες θα αναπτυχθούν αποκλειστικά από τα μέλη του Εργαστηρίου. Συγκεκριμένα, μαζί με τα υποσυστήματα ενέργειας, ελέγχου και πλοήγησης, θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν ειδικά υποσυστήματα επικοινωνιών δεδομένων και υπερφασματικής επισκόπησης.

Ο κύριος σκοπός του μικροδορυφόρου θα είναι η υποστήριξη καινοτόμων εφαρμογών στο πεδίο του αγροκτηνοτροφικού και περιβαλλοντικού τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.