Πατριωτισμός και Εθνικισμός: Ξεκαθάρισμα των εννοιών

423

Επειδή υπάρχει μία σύγχυση των όρων είναι καλό να κάνουμε σε συντομία ένα ξεκαθάρισμα των εννοιών.

Κώστας Καρδαράς. Κορυφαίος θεωρητικός του Εθνικιστικού χώρου και διαχρονικό παράδειγμα ανιδιοτελούς αγωνιστή.

Ο Πατριωτισμός είναι το αρχέγονο συναίσθημα της αγάπης προς την πατρίδα και της υπερασπίσεως των ομοφύλων και ομοτρόπων. Είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από πολιτική προτίμηση ή ένταξη. Πατριώτες είναι δηλαδή όλοι οι άνθρωποι εκτός από τους συνειδητούς προδότες (και αυτοί ακόμη δεν στερούνται το αίσθημα του Πατριωτισμού απλώς το έχουν καταπιέσει σε τέτοιο βαθμό που έχει γίνει ανενεργό).

Με την έννοια αυτή, Πατριώτες είναι η πλειοψηφία των οπαδών όλων των κομμάτων και επομένως είναι επόμενο να παρουσιάζονται με μία ποικιλία πολιτικών προτιμήσεων.

Ο Εθνικισμός είναι ο μετασχηματισμός του Πατριωτισμού σε πολιτική ιδεολογία. Είναι μία Κοσμοθεωρία που αφορά όλους τους τομείς της ανθρωπίνης δραστηριότητος με Βιοθεωρία, Γνωσιοθεωρία και Πολιτική Θεωρία. Βάση του είναι η Βουλησιοκρατία, μέθοδός του η Επιλεκτική και βάση της Βιοθεωρίας του η Βελτιοδοξία και ο Ηρωικός Τρόπος Ζωής, με βασικές αξίες το Έθνος, την Αξιοκρατία και την Επιλεκτική. Ο Εθνικιστής είναι ένας ισόβιος αγωνιστής και υπέρμαχος των αξιών της Εθνικιστικής Κοσμοθεωρίας, με υπέρτατη αξία το “ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ” σε όλες τις πτυχές του δημοσίου και ιδιωτικού βίου. Ο τίτλος αυτός κατακτάται και δεν αυτοαπονέμεται. Κάποιος ο οποίος αποδέχεται την ορθότητα της Κοσμοθεωρίας χωρίς όμως να επιτρέπει στα διδάγματά της να επηρεάσουν την καθημερινότητα ή ακόμη περισσότερο την διαχρονική του ύπαρξη, μπορεί να αυτοαποκαλείται όπως θέλει, πάντως εθνικιστής δεν είναι. Πατριώτης, ναι.

(απόσπασμα άρθρου του Κώστα Καρδαρά)

ΠΗΓΗ: http://koinosparanomastis.blogspot.com/