Ο Βασίλης Μπαλάφας συμμετέχει στην ομάδα συγγραφής νέου βιβλίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

46
Βασίλης Μπαλάφας

Στο νέο βιβλίο του εκδοτικού οίκου Ιωάννης Σιδέρης, με τίτλο Ειδικά θέματα δημοσίων πολιτικών στην τοπική αυτοδιοίκηση: Μία εκ των κάτω προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων“, συμμετέχει με ένα δικό του κεφάλαιο ο Βασίλης Μπαλάφας, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο Βασίλης Μπαλάφας συμμετέχει στο βιβλίο με το κεφάλαιο Η εσωτερική (in-house) ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ ως μεταρρυθμιστικός επιταχυντής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση : Η περίπτωση της ΠΕ Κορινθίας που βρίσκεται στη σελίδα 217. Πρόκειται για μέρος πολυετούς δουλειάς που λαμβάνει χώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και μέρη της έχουν παρουσιαστεί και διακριθεί σε περισσότερα από 5 συνέδρια στην Ελλάδα.

Το κεφάλαιο δεν περιέχει μονάχα μια θεωρητική προσέγγιση, αλλά περιλαμβάνει πρακτικές που έλαβαν χώρα και δοκιμάστηκαν στο πεδίο, σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας και στη θετική έκβαση των οποίων συνέβαλαν συντελεστές από διάφορα διοικητικά επίπεδα, κυρίως όμως προήλθαν από τη δημιουργική συνεργασία των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Είναι μια από τις ελάχιστες βιβλιογραφικά πλήρεις και εμπεριστατωμένες περιπτώσεις οργανωσιακής αλλαγής στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα, που βασίστηκαν σε έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη αλλαγών, καταλήγοντας σε μετρήσιμα αποτελέσματα που συνέβαλαν στην ευρύτερη αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) με αποτέλεσμα να επιταχυνθούν και άλλες διαδικασίες.

Πρόκειται για τη δεύτερη συμμετοχή του Βασίλη Μπαλάφα σε βιβλίο για το 2019, μετά από το “The Political Economy of National and Energy Security” που εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη από τον εκδοτικό οίκο Nova Science Publishers.

Το βιβλίο αποτελεί μια συμβολή στη δημόσια συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του τοπικού κράτους στην Ελλάδα, αναζητώντας την κατάθεση βιώσιμων προτάσεων αλλαγής. Σκοπό του βιβλίου αποτέλεσε η παρουσίαση μιας εκ των κάτω προσέγγισης των μεταρρυθμίσεων στην ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μία ώσμωση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, εμπειρικής και ακαδημαϊκής ανάλυσης, η οποία και αποτελεί το απώτερο ζητούμενο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων στη σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σύντομα.

Ο Σήφης Πλυμάκης που το επιμελήθηκε, είναι εμπειρογνώμονας σε έργα διοικητικής αναδιοργάνωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διδάσκων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μαθήματα δημόσιων πολιτικών, στρατηγικού προγραμματισμού και διαχείρισης αλλαγών. Μέλος, επίσης, του διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α και ερευνητής στο National Centre for Public Performance.