Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τον αθλητισμό. 3η Διακρατική Συνάντηση του έργου Future+ στο Παλέρμο

64

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που χρησιμοποιεί τον αθλητισμό για την προώθηση της υγείας και της ευημερίας των νέων που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές συνεχίζεται με επιτυχία. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +.

Η 3η διακρατική συνάντηση για το έργο Future for Children (Future+) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Παλέρμο στις 24-25 Ιανουαρίου 2019 με παρουσία όλων των χωρών εταίρων και φιλοξενήθηκε από τον οργανισμό CEIPES.

Η συνάντηση περιελάμβανε ανασκόπηση της ηλεκτρονικής έρευνας που διεξήχθη σε κάθε συμμετέχουσα χώρα όσον αφορά το τρίτο σύνολο εργασιών του έργου. Αποφασίστηκε ότι όλα τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν να μεταφραστούν στα αγγλικά προκειμένου οι εταίροι να προχωρήσουν στην ανάλυσή τους και να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τον ρόλο του προπονητή αναφορικά με την αθλητική παρέμβαση στο πλαίσιο της κοινωνικής  ένταξης.

Επιπλέον, οι εταίροι συζήτησαν για το επόμενο στάδιο του έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει μια ανάλυση των αποτελεσμάτων των μελετών που διεξήχθησαν στο σύνολο εργασιών 2 και 3, με στόχο να διασαφηνιστεί πώς οι προπονητές δύνανται να προωθήσουν τους σκοπούς της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης. Η ανάλυση αυτή θα επιτευχθεί μέσω της συλλογης βελτίστων πρακτικών και προτάσεων από τις συμμετέχουςες χώρες, καθώς και μέσω της σύνταξης εγχειριδίου ορθών πρακτικών για ένα κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης των λεωφορείων.

Οι οργανισμοί εταίροι του έργου είναι: Club Lluita Olimpica La Mina (Ισπανία), Club Gimnastica La Mina (Ισπανία), ASM de Clermont – Ferrand (Γαλλία), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης (Ελλάδα) and CEIPES (Ιταλία).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Future+ μπορείτε να βρείτε στην Επίσημη Ιστοσελίδα καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του έργου:

Ιστοσελίδα: http://futureplus.eu/

 https://www.facebook.com/Future-for-Children-2050341041897569/?ref=br_rs

 https://www.instagram.com/future_for_children_plus/