Το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο (Ε.Σ.Ο.) συνεχίζει και διευρύνει το μέτωπο των προσπαθειών του

113

«…αναπτύχθηκε δυναμική και δημιουργήθηκε πόλος συσπείρωσης και πεδίο περαιτέρω ευρυτέρων συνεργειών» αναφέρει η τελευταία (για το 2018) ανακοίνωση του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου (Ε.Σ.Ο.).

Όπως επισημαίνει, «Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν επιπλέον συμφωνίες αλλά και διαφωνίες ακόμη και σε προγενέστερες συζητήσεις» και προτείνει ως αντίδοτο του υπονομευτικού “διαίρει και βασίλευε” την πολιτική αλήθεια “η ισχύς εν τη ενώσει”.

Το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο (Ε.Σ.Ο.), στις ανατολές της νέας χρονιάς θυμίζει ότι «Μεταξύ των βασικών σκοπών του είναι η άμεση ανάσχεση των ανθελληνικών δυνάμεων, η εθνική αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα και η αποτελεσματική εκπροσώπηση του ελληνικού λαού».

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΝΟΙΝΩΣΗ

«Το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο (Ε.Σ.Ο.) είναι δημιούργημα πατριωτών και εθνικιστών.
Μεταξύ των βασικών σκοπών του είναι η άμεση ανάσχεση των ανθελληνικών δυνάμεων, η εθνική αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα και η αποτελεσματική εκπροσώπηση του ελληνικού λαού.

Η κινηματική λογική και η σύνταξη εθνικού σχεδίου που να δίνει επαρκείς απαντήσεις στα προβλήματα του έθνους και του λαού μας, είναι βασικοί πυλώνες αγώνα.

Ένας από τους στόχους του Ε.Σ.Ο. είναι η συσπείρωση, συνεργασία και ενότητα πατριωτών και εθνικιστών ώστε να μπορέσουν να δώσουν εκλογική προοπτική σε Έλληνες από όλο το πολιτικό φάσμα, οι οποίοι δεν εκφράζονται από τα υπάρχοντα κόμματα.

Κατά τη διαδικασία επίτευξης του ανωτέρω στόχου, έγιναν πολιτικές επικοινωνίες και συναντήσεις, αναπτύχθηκε δυναμική και δημιουργήθηκε πόλος συσπείρωσης και πεδίο περαιτέρω ευρυτέρων συνεργειών. Επαφίεται -κατά ένα μέρος- στις ηγεσίες κομμάτων, κινημάτων και φορέων να θελήσουν να προχωρήσουν στο δρόμο που άνοιξε το Ε.Σ.Ο. λειτουργώντας τόσο ως επιταχυντής όσο και ως καταλύτης. Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν επιπλέον συμφωνίες αλλά και διαφωνίες ακόμη και σε προγενέστερες συζητήσεις. Είναι άλλωστε γνωστό το “διαίρει και βασίλευε” ως υπονομευτικό του “η ισχύς εν τη ενώσει”.

Η Ελλάδα χάνεται. Ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος των Ελλήνων. Η χώρα μας αποορθοδοξοποιείται και η Ευρώπη αποχριστιανίζεται. Ο δείκτης γεννήσεων Ελλήνων είναι τραγικά χαμηλός και τείνει να γίνει μη αναστρέψιμος. Ο μαζικός ισλαμικός εποικισμός της Ελλάδας επιταχύνεται και εντείνεται. Οι αυτοκτονίες Ελλήνων αυξάνουν. Η χώρα σέρνεται σιδεροδέσμια στα παγκόσμια σκλαβοπάζαρα “δανειστών” και προδοτικών συμφωνιών.

Οι συμμετέχοντες στο Εθνικό Συντονιστικό Όργανο, συναισθανόμενοι την ιστορική ευθύνη, επέλεξαν να προτάξουν τα στοιχεία που ενώνουν και όχι τα στοιχεία που διχάζουν και έκαναν και κάνουν προσκλητήριο ενότητας κι αγώνα.

“Όσοι ζωντανοί”, να συσπειρωθούν τώρα, παραμερίζοντας κάθε διαφορά ή πικρία μπροστά στο συλλογικό σκοπό και στο αποτέλεσμα, δημιουργώντας ένα εθνικό δίκτυο αντίστασης και νίκης.

Καλύτερο νέο έτος, αγωνιστικό, εθνικό και νικηφόρο!
“Η ισχύς εν τη ενώσει”!»