Γιατί τα Πάρκα και η αναψυχή αποτελούν σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες

556
Το πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιον

γράφει ο Μανώλης Χρυσοστάλης*

Τρεις αξίες διέπουν τα πάρκα και τις καθιστούν βασικές υπηρεσίες για τις τοπικές κοινότητες:

  1. Οικονομική αξία.
  2. Οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον.
  3. Κοινωνική σημασία.

Ακριβώς όπως τα ύδατα, οι αποχετεύσεις και η δημόσια ασφάλεια θεωρούνται απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες, τα πάρκα είναι ζωτικής σημασίας για την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής σε μια κοινότητα, τη διασφάλιση της υγείας των οικογενειών και της νεολαίας και τη συμβολή στην οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία για μια κοινότητα και μια περιοχή.

Δεν υπάρχουν τοπικές κοινότητες που να υπερηφανεύονται για την ποιότητα ζωής τους, να προωθούνται ως μια επιθυμητή τοποθεσία για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων ή να υποστηρίζουν ότι είναι περιβαλλοντικοί θεματοφύλακες των φυσικών τους πόρων, χωρίς αυτές οι κοινότητες να έχουν ένα ισχυρό, ενεργό σύστημα πάρκων και προγραμμάτων αναψυχής για δημόσια χρήση και απόλαυση.

Οικονομική αξία

* Τα πάρκα βελτιώνουν την τοπική φορολογική βάση και αυξάνουν τις αξίες των ακινήτων. Είναι αποδεδειγμένο ότι οι αξίες ιδιωτικής ιδιοκτησίας αυξάνουν όσο πιο κοντά είναι σε πάρκα η ιδιόκτητη γη. Αυτή η αύξηση της αξίας της ιδιωτικής ιδιοκτησίας λόγω της εγγύτητας στα πάρκα αυξάνει τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας και βελτιώνει τις τοπικές οικονομίες.

* Η αγορά ακινήτων αποδεικνύει με συνέπεια ότι πολλοί άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα μεγαλύτερο ποσό για ακίνητα που βρίσκονται κοντά σε πάρκα και ανοιχτούς χώρους από ό, τι για ένα σπίτι που δεν προσφέρει αυτή την παροχή.

* Τα πάρκα ποιότητας και η αναψυχή αναφέρονται ως ένας από τους τρεις πρώτους λόγους που οι επιχειρήσεις επικαλούνται στις αποφάσεις μετεγκατάστασης σε αρκετές μελέτες.

* Τα πάρκα και τα προγράμματα αναψυχής μπορούν να καλύψουν σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους τους από τα έσοδα που προκύπτουν από τέλη και χρεώσεις.

* Τα πάρκα και τα προγράμματα αναψυχής παράγουν έσοδα απευθείας από τέλη και χρεώσεις, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι παρέχουν σημαντικά έμμεσα έσοδα στις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες από αθλητικά τουρνουά και ειδικές εκδηλώσεις (τέχνες, μουσική, πολιτιστικά φεστιβάλ).
Επίσης, Η οικονομική δραστηριότητα από τις δαπάνες φιλοξενίας, τον τουρισμό, τα καύσιμα, τον εξοπλισμό ψυχαγωγικού εξοπλισμού και πολλές άλλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έχει πραγματική και διατηρήσιμη αξία στις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες.

Οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον

* Τα πάρκα είναι τα μέρη που οι άνθρωποι πηγαίνουν για να προάγουν την υγεία τους και να αθληθούν.

* Τα πάρκα και τα προγράμματα / υπηρεσίες αναψυχής συμβάλλουν στην υγεία των παιδιών, της νεολαίας, των ενηλίκων και των ηλικιωμένων.

* Σύμφωνα με μελέτες, η δημιουργία, η βελτίωση και η προώθηση χώρων για σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει την ατομική υγεία (καθώς και αυτήν του συνόλου μιας τοπικής κοινότητας) και να οδηγήσει σε 25% αύξηση των κατοίκων που ασκούνται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.

* Σύμφωνα με μελέτες, καταδεικνύονται σημαντικές συσχετίσεις της μείωσης του άγχους & της αρτηριακής πίεσης και της εκτίμησης της αξίας της σωματικής υγείας κατά τη διάρκεια παραμονής σε πάρκα και χώρους αναψυχής.

* Τα πάρκα και οι προστατευόμενοι δημόσιοι χώροι αποδεικνύεται ότι βελτιώνουν την ποιότητα των υδάτων, προστατεύουν τα υπόγεια ύδατα, αποτρέπουν τις πλημμύρες, βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα και παρέχουν χώρους σε οικογένειες και παιδιά για ταυτόχρονη σύνδεση με τη φύση και αναψυχή.

Κοινωνική Σημασία

* Τα πάρκα είναι μια απτή αντανάκλαση της ποιότητας ζωής σε μια τοπική κοινότητα. Παρέχουν ταυτότητα για τους πολίτες και αποτελούν σημαντικό παράγοντα της αντίληψης της ποιότητας ζωής σε μια συγκεκριμένη τοπική κοινότητα. Τα πάρκα και οι υπηρεσίες αναψυχής αναφέρονται συχνά ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες προσδιορισμού των βιώσιμων πόλεων (πόλεων για να ζεις).

* Τα πάρκα παρέχουν χώρους συγκέντρωσης για οικογένειες και κοινωνικές ομάδες, καθώς και για άτομα κάθε ηλικίας και οικονομικής κατάστασης, ανεξάρτητα από την ικανότητά τους να πληρώνουν για πρόσβαση.

* Μελέτες καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών βλέπει τα πάρκα ως βασική προτεραιότητα για τις δημόσιες δαπάνες (ακόμα και στις περιπτώσεις έκδοσης δημοτικών ομολογιακών δανείων για την απόκτησης γης και τη λειτουργία πάρκων και χώρων αναψυχής).

* Τα πάρκα και τα προγράμματα αναψυχής παρέχουν χώρους για την υγεία και την ευημερία προσβάσιμα από άτομα όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, ειδικά από άτομα με αναπηρίες.

* Έρευνες δείχνουν ότι η ενεργός παρουσία μιας κοινότητας στα πάρκα γειτονιάς συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα εγκληματικότητας και βανδαλισμού.

* Η πρόσβαση σε πάρκα και χώρους αναψυχής συνδέονται στενά με τη μείωση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας των ανηλίκων.

* Η αξία, σε όρους ποιοτικής μέτρησης, των πάρκων και των χώρων αναψυχής για τις κοινότητες υπερβαίνει τις επενδύσεις για τη λειτουργία τους ή τα έσοδα από την επιβολή τελών χρήσης, σε όρους οικονομικής μέτρησης, καθώς τα πάρκα και οι χώροι αναψυχής προσδίδουν αίσθημα δημόσιας υπερηφάνειας και συνοχής στις τοπικές κοινότητες.

* Ο Μανώλης Χρυσοστάλης

είναι Οικονομολόγος -Σύμβουλος Διαχείρισης