Το 2019 ξεκινά με τα καλύτερα νέα για τα χωριά του Ναυπλίου (Ανυφί – Ηραίο –Πλατανίτι). Πόσιμο νερό Λέρνας στις βρύσες τους

79
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ανακοινώνεται ότι σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2018 ολοκληρώνονται οι σχετικές διαδικασίες   για την υδροδότηση των οικισμών Ανυφίου – Ηραίο –Πλατανίτι με πόσιμο νερό από την πηγή της Λέρνης .

Ποιο συγκεκριμένα την τρέχουσα εβδομάδα εκτελέσθηκαν εργασίες αυτοματοποίησης του συστήματος του μηχανολογικού εξοπλισμού, (Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός), δοκιμών του δικτύου, καθαρισμού της δεξαμενής του Ανυφίου καθώς και καθαρισμού των δικτύων των τριών οικισμών.

Έτσι,  τις προσεχής ημέρες και αφού προηγηθεί ο τελικό έλεγχος μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων, η δεξαμενή του Ανυφίου θα υδροδοτείται απρόσκοπτα με πόσιμο νερό δηλ. κάθε καταναλωτής των οικισμών Ανυφίου – Ηραίο – Πλατανίτι θα έχει πλέον στη βρύση του πόσιμο νερό .

Εκτός από τους αρμόδιους παράγοντες που συνεργάστηκαν μαζί μας για την ολοκλήρωση του πλέον σημαντικού αυτού έργου ευχαριστούμε τους καταναλωτές των συγκεκριμένων οικισμών για την κατανόησή τους, και ακόμη για  την υπομονή τους που έδειξαν μέχρι σήμερα.