Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως είναι η υπόμνηση έναντι του κατακτητή ότι πατάει σε κλεμμένο έδαφος

60
Θεοδοσία Δάκογλου

«…Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως είναι ότι απομένει από την αυτοκρατορία της Ρωμανίας, αυτήν που στα σχολεία μας έμαθαν να ονομάζουμε Βυζαντινή. Είναι η υπόμνηση έναντι του κατακτητή ότι πατάει σε κλεμμένο έδαφος. Είναι η σχέση των Ελλήνων με μια από τις κραταιές περιόδους της ιστορίας μας.

Η αποδυνάμωσή του ισοδυναμεί με συρρίκνωση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων. Η συρρίκνωση συνειδήσεων ακολουθείται από συρρίκνωση εδαφών…»

Θεοδοσία Δάκογλου

Παιδαγωγός