Η Ερμιόνη Κατσίφα δίνει μαθήματα ιστορίας

5
Ερμιόνη Κατσίφα

«…Δεν είμαστε φιλοξενούμενοι στην Αλβανία.

Είμαστε γηγενείς αυτόχθονες Έλληνες…»

Ερμιόνη Κατσίφα

(Ελέχθη στην εκπομπή του Γιώργου Τράγκα

στο Epsilon TV την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018)