Ακούστε Δεσποτάδες…

61

γράφει ο Πολύδωρος Ιππ. Δάκογλου

Αυτός ο Λαός, αποδέχεται την υποταγή σας στον Θεό, τον λόγο του οποίου υπηρετείτε. Δεν σας θέλει όμως υπηρέτες κανενός κομματικού –κυβερνητικού καθεστώτος.

Αυτός ο Λαός, σας θέλει Ελευθερωτές και Πρωταγωνιστές. Ελευθερωτές των Αμαρτιών του και Πρωταγωνιστές στην απελευθέρωση από ξένους αφεντάδες. Δεν σας θέλει σερίφηδες της σκέψης και υπηρέτες των πολιτικών.

Αυτός ο Λαός, σας θέλει δικούς του. Παιδιά του και γονείς του ταυτοχρόνως. Δεν σας θέλει εργαλεία της εκάστοτε εξουσίας, του χρήματος, της πολιτικής και των ξένων συμφερόντων.

Σήμερα, σας άκουσα να εκφράζετε δια στόματος του εκλεγμένου από το παρασκήνιο της Ιεράς Συνόδου, πρώτου τη τάξη στην Ελλαδική εκκλησία, ότι απεχθέστερο. Την συμφωνία σας με τον άθεο πρωθυπουργό για τα μισθολογικά των ιερέων και των λαϊκών που σας περιβάλλουν.

Ένοιωσα πως του προσφέρατε, με 30 αργύρια, την ουδετερότητά σας έναντι των Συνταγματικών αλλαγών που ετοιμάζει. Αλλαγών που άπτονται και αλλοιώνουν την φύση της συμπόρευσης των τελευταίων εκατονταετιών, των Ελλήνων με την Ορθοδοξία. Με άλλα λόγια, υποκύψατε στο διαρκές αίτημα των άλλων θρησκειών και δογμάτων για αποκοπή σας από την πνευματική ηγεσία του Λαού. Του Λαού που εξασφάλισε και στηρίζει την διάδοση του αληθινού λόγου του Χριστού.

Με λύπη μου θα πω πως είσθε «κατώτεροι της εκκλησιαστικής παράδοσης και των προσδοκιών του Λαού μας»!

Υ.Γ. Τυπικά έχετε ακόμη χρόνο για να συμμαζέψετε τις καταστάσεις με την επικείμενη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας.