Πολιτικές και δράσεις για την αύξηση της επισκεψιμότητας στην Πελοπόννησο από τον Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου 

86
Δρ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος

Γράφει ο Δρ. Κων/νος Μαρινάκος*

Σε δυναμικές πρωτοβουλίες και ενεργητικές πολιτικές  που έχουν ως βασικό στόχο την βελτίωση και την ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της τουριστικής ζήτησης για την Πελοπόννησο προχωρά ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου (Τ.Ο.Π.).

Ήδη για το 2019 από τον Τ.Ο.Π. έχουν καταρτιστεί και βρίσκονται σε φάση προγραμματισμού και υλοποίησης μια σειρά ταξιδιών εξοικείωσης στην Πελοπόννησο διαρκείας 5-7 ημερών,  με ποικίλο  αντικείμενο και προορισμούς,  τα οποία απευθύνονται σε εκπροσώπους ταξιδιωτικών γραφείων και τουριστικούς δημοσιογράφους από διαφορετικές αγορές, τόσο παραδοσιακές (Γαλλίας, Γερμανίας κ.α.) που, βάσει των αφίξεων και κρατήσεων, παρουσιάζουν ένα έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον για την περιοχή  όσο και νέες  (Ρουμανίας, Ιαπωνίας, Ισραήλ), οι οποίες θεωρούνται  ιδιαίτερα δυναμικές και ποιοτικές.

Αντικείμενο των εν λόγω ταξιδιών εξοικείωσης, αποτελεί η γνωριμία των συμμετεχόντων με τον πολιτιστικό πλούτο της Πελοποννήσου, αλλά και των φυσικών και εν γένει τουριστικών πόρων και εγκαταστάσεων της περιοχής, με έμφαση σε τμήματα των αγορών-στόχων με πολιτιστικά ενδιαφέροντα,  σε τουρίστες  υψηλού εισοδηματικού και μορφωτικού επιπέδου, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου.

Ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου, μέσω συνεργατών του, είναι σε διαρκή  επαφή με εξειδικευμένα Τουριστικά Γραφεία, Επιμελητήρια και Διευθύνσεις του ΕΟΤ στις εν λόγω αγορές προκειμένου να υπάρξει ο ανάλογος Προγραμματισμός.

Στο πλαίσιο  των προωθητικών ενεργειών περιλαμβάνονται επίσης δράσεις  που σχετίζονται με την υποστήριξη των επιχειρήσεων φιλοξενίας  και προορισμών για την αύξηση της κατά κεφαλής δαπάνης των επισκεπτών, την άμβλυνση της εποχικότητας που σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου είναι ιδιαίτερα έντονη και την καλύτερη γεωγραφική διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας.

Στις επιμέρους δράσεις για το 2019 προγραμματίζονται επίσης μεταξύ άλλων στοχευμένη προβολή των επιμέρους προορισμών της Πελοποννήσου με βάση το επίπεδο υποδομών και προσβασιμότητας και προώθησής τους μεσώ ψηφιακών δράσεων και ενεργειών δημοσιότητας

Σε κάθε περίπτωση η επιτυχής έκβαση όλων αυτών των ενεργειών προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την έμπρακτη στήριξη των Περιφερειών, των Δήμων και των επιχειρηματιών του τουρισμού.

* Ο Δρ. Κων/νος Μαρινάκος

είναι Πρόεδρος Δ.Σ. Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου