Οδηγίες για την πορεία ενός Εθνικιστή

39
Νίκος Μπογονικολός

 

«…Κρατά την μνήμη για οδηγό

                      και

       κάνε το όνειρο πυξίδα…»

                           Νίκος Μπογονικολός

                                         Δρ. Πληροφορικής