Θέλετε να γίνετε εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων;

56

Αναρτήθηκε τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για  την υποβολή  αιτήσεων προς  σύναψη  σύμβασης   έργου  για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Δήμων (ΚΔΒΜ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ).

Το αντικείμενο εργασίας των εκπαιδευτών, ενδεικτικά, είναι:

* Προετοιμασία μαθημάτων και υλικού που θα διανεμηθεί όπου κρίνεται αναγκαίο μετά την

έγκριση του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης

* Διάθεση, συλλογή και αποστολή των παρουσιολογίων στον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης

* Συλλογή και αποστολή των Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (microdata) σε έντυπη μορφή

* Συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης.

* Συνεργασία με τον επιστημονικό σύμβουλο για το e-learning (για τα εξ αποστάσεως τμήματα

μάθησης)

Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την 6η Νοεμβρίου 2018 (ώρα 12:00).

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλέφωνα:

213-131-4620, 213-131-4630, 213-131-4636, 213-131-4637, 213-131-4638, 213-131-4663

κατά τις  ώρες 10:00 έως τις 13:00

Ο σύνδεσμος που μπορείτε να την βρείτε την αναγκαία αίτηση είναι: ΕΔΩ