Η απάντηση της Φιλοσοφίας στην ανησυχητική πλήρη αντικατάσταση της ανθρώπινης πραγματικότητας από την ψηφιακή

22
Δημήτρης Γκίκας. Διδάκτωρ Πολιτικής και Αισθητικής Φιλοσοφίας

«Ποια απάντηση μπορεί να δώσει η φιλοσοφία σ’ αυτή την ανησυχητική πλήρη αντικατάσταση της ανθρώπινης πραγματικότητας από την ψηφιακή; Την ίδια απάντηση που έχει δώσει εδώ και αιώνες: Παιδεία. Παιδεία ικανή να διαχωρίσει τον ανθρώπινο κόσμο από τον κόσμο των ψευδαισθήσεων. Εκπαίδευση που εστιάζει στο πραγματικό γεγονός, όχι απλώς στην ψηφιακή, εντυπωσιακή αλλά πλαστή, αναπαράστασή του. Ο φιλόσοφος του Πλάτωνα, ο Αιμίλιος του Ρουσσώ, έδειξαν ότι η Παιδεία είναι ο μοναδικός δρόμος απελευθέρωσης του ανθρώπου από τα δεσμά των ψευδαισθήσεων. Ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στη χειραγώγηση, μέσω των ειδώλων και των εντυπώσεων που πολλές φορές επιτρέπει σε άλλους να διαμορφώνουν γι’ αυτόν. Η παθητικότητα της σκέψης, η ημιμάθεια και η πνευματική αδράνεια οδηγούν στην υποδούλωση της ανθρώπινης σκέψης και της ίδιας της ζωής».

Δημήτρης Γκίκας

Δρ. Φιλοσοφίας