1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Δήμου Καλαβρύτων

82

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 θα διεξαχθεί το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Δήμου Καλαβρύτων.

Στόχος του συνεδρίου είναι η προσέγγιση και παρουσίαση των καίριων θεμάτων που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή. Μέσα από το γόνιμο διάλογο μεταξύ των αρμόδιων, θα προκύψουν κρίσιμα συμπεράσματα για το προφίλ και τις διεκδικήσεις της περιοχής στους τομείς της οικονομίας, παραγωγής και ανάπτυξης. Με την συμμετοχή και την συνεργασία τοπικών και κρατικών φορέων, παραγόντων της κοινωνικής οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου αλλά και εκπρόσωπων της κυβέρνησης, πολιτικών και εκπρόσωπων της αυτοδιοίκησης δεσμευόμαστε για τη διεξαγωγή ενός εποικοδομητικού και πολυθεματικού συνεδρίου, το οποίο θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για περιοχή.

Διοργανωτές του Συνεδρίου είναι ο Δήμος Καλαβρύτων – Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων – Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε.

Το πρόγραμμα του συνέδριου, το οποίο είναι ακόμη υπό διαμόρφωση αποτελείται από τις εξής τρείς βασικές ενότητες:

  • Ο Δήμος Καλαβρύτων στο δρόμο της Ανάπτυξης
  • Προοπτικές Ανάπτυξης του Πρωτογενή Τομέα: Μεταποίηση – Διατροφή
  • Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων