Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων και του Ιδρύματος “Κοντολέων”

32

Με 27 θέματα στην Ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων, την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 (στις 19.30), στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Περί ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης  πράξης «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο  Δήμο Ναυπλιέων με περιοχή ευθύνης Π.Ε Αργολίδας».

ΘΕΜΑ 2o:  Επί εισήγησης για έγκριση κατασκευής διαβάσεων πεζών οριζόμενες με κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και επί οδών που συμβάλλουν σε αυτή, εντός σχεδίου πόλεως Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 3o:  Επί θετικής εισήγησης σε αίτημα του κ.  Γκουλιώνη Ιωάννη για δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ   επί  της οδού  Σιδ. Μεραρχίας στη ΔΚ Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 4ο:  Επί αρνητικής εισήγησης σε αίτημα του κ. Καταρτζή Αλημπέρτη του Εμμανουήλ για αλλαγή κατεύθυνσης της οδού Τριπόλεως στη ΔΚ Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 5o:  Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας δύο μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων.

ΘΕΜΑ 6o:  Περί εξειδίκευσης εγγεγραμμένων πιστώσεων στον   προϋπολογισμό.

ΘΕΜΑ 7o:  Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ 8ο:    Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 9ο:  Περί εγκρίσεως διοργάνωσης του 9ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ – Γέφυρες.

ΘΕΜΑ 10ο:         Περί  έγκρισης τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου  «αντικατάσταση οδοστρώματος στον Αγ.Αδριανό».

ΘΕΜΑ 11ο:         Περί εγκρίσεως συνδιοργάνωσης εορτασμού Παγκόσμιας Ημέρας Ειρήνης με την UNESCO Αργολίδας

ΘΕΜΑ 12ο:         Περί έγκρισης της αριθμ. 87/2018 απόφασης του ΔΣ του  ΔΟΠΠΑΤ για έγκριση 2η αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 13ο:         Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου σε διοργάνωση  ιατρικού συνεδρίου.

ΘΕΜΑ 14ο:         Περί έγκρισης της αριθμ. 88/2018 απόφασης του ΔΣ του ΔΟΠΠΑΤ για την έγκριση ισολογισμού χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 15ο:         Περί έγκρισης διοργάνωσης εορτασμού του Ι.Ν Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

ΘΕΜΑ 16ο:         Περί έγκρισης έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) του Στυλλιανού Αναγνωσταρά του Παν/τη που θα  λειτουργεί εντός καφενείου.

ΘΕΜΑ 17ο:         Περί εγκρίσεως διοργάνωσης εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια.

ΘΕΜΑ 18ο:         Επί εισήγησης για διαγραφή οφειλών κ. Παπαδάκη  Ευάγγελου.

ΘΕΜΑ 19ο:         Περί εγκρίσεως συνδιοργάνωσης διημερίδας ψυχοθεραπευτών Gestalt στο Ναύπλιο, με θέμα «Διάλογος παντού», ομιλίες και εργαστήρια «εμπειρίες διαλόγου».

ΘΕΜΑ 20ο:         Επί εισήγησης για διαγραφή οφειλών κ. Ματράγκου Ευαγγέλου.

ΘΕΜΑ 21ο:         Περί εγκρίσεως διοργάνωσης αρχιερατικού μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως των Μεγάλων  Ευεργετών του Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 22ο:         Επί  εισήγησης για διαγραφή οφειλών εταιρείας  ΗΛΙΑΔΗ Α.- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Φ  Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 23ο:         Περί εγκρίσεως συνδιοργάνωσης πανελληνίου αγώνα Α και  Β κατηγορίας ολυμπιακού και σύνθετου τόξου στο Κλ. Γυμναστήριο της Αγ. Τριάδας.

ΘΕΜΑ 24ο:         Περί εγκρίσεως μετάβασης σε σεμινάριο στις Βρυξέλλες της ορισθείσας εκπροσώπου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT Δήμου Ναυπλιέων και κάλυψης των  απαιτούμενων δαπανών.

ΘΕΜΑ 25ο:         Περί εγκρίσεως συνδιοργάνωσης του Δήμου Ναυπλιέων με το 4χ4 SPORT CLUB Ναυπλίου, αγώνας Δεξιοτεχνίας & Drift Ναύπλιο AUTO SHOW 2018.

ΘΕΜΑ 26ο:         Περί εγκρίσεως αποστολής αντιπροσωπείας του Δήμου στην αδελφοποιημένη πόλη OTΤOBRUN.

ΘΕΜΑ 27ο:         Περί έγκρισης χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.

Την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο, 15 λεπτά νωρίτερα, με χωριστή συνεδρίαση, τα μέλη του Δ.Σ καλούνται να αποφασίσουν «Περί διάθεσης πίστωση για την εκτέλεση της εργασίας ‘Υγειονομική κοπή, απομάκρυνση και ταφή νεκρών δένδρων από πάρκα και κοινόχρηστους χώρους της ΔΕ Ναυπλίου’ ποσού  € 17.440,60»