Πρέπει να φοβόμαστε τις θαλάσσιες χελώνες; Τι λέει το Λιμενικό και τι οδηγίες δίνει ο “Αρχέλων”

952

Ο περισσότερος κόσμος αντιμετωπίζει με φιλικότητα τις θαλάσσιες χελώνες. Όλοι, λίγο πολύ, γνωρίζουμε τις χελώνες καρέτα-καρέτα που είναι προστατευόμενο είδος και στεναχωριόμαστε όταν το κύμα τις ξεβράζει στην παραλία τραυματισμένες ή νεκρές (από κτύπημα προπέλας).

Ανακοίνωση του Λιμεναρχείου και συνοδευτική επιστολή του Συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας “ΑΡΧΕΛΩΝ”,  μας επιβάλλει να γίνουμε προσεκτικοί σε δύο θέματα.

-Είναι επικίνδυνες οι θαλάσσιες χελώνες;

-Πρέπει να τις προσεγγίζουμε με τη λογική ενός κατοικίδιου;

Το Λιμεναρχείο αναφέρει σαφώς ότι «κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα έχουν αναφερθεί περιστατικά επιθέσεων θαλάσσιων χελωνών σε ανθρώπους στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Αττικής, τα οποία πιθανόν προκλήθηκαν από την πρακτική χορήγησης τροφής στα ζώα αυτά από ανθρώπους και από την φυσική επαφή μαζί τους».

Ο “ΑΡΧΕΛΩΝ”, επίσης, σε μια καταγραφή οδηγιών αναφέρει «Εκτός από το τάισμα, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρούμε οποιαδήποτε επαφή, π.χ. να χαϊδεύουμε ή να ακουμπάμε τα ζώα».

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ

Σύμφωνα με οδηγίες του Συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας “ΑΡΧΕΛΩΝ” και με σκοπό την  πρόληψη πρόκλησης επιθετικών συμπεριφορών κατά ανθρώπων, πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

  • Η πρακτική ταΐσματος των θαλάσσιων χελωνών πρέπει άμεσα να σταματήσει γιατί:

       –  Τα άγρια ζώα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κατοικίδια.

       – Η θάλασσα είναι το φυσικό περιβάλλον τους όπου διατρέφονται με όλα τα απαραίτητα συστατικά.

        – Η παροχή φαγητού στα άγρια ζώα μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμα προβλήματα στη φυσιολογική τους συμπεριφορά καθώς και στην ασφάλεια των ανθρώπων.

        – Εκτός από το τάισμα, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρούμε οποιαδήποτε επαφή, π.χ. να χαϊδεύουμε ή να ακουμπάμε τα ζώα.

Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες τελούν υπό καθεστώς αυστηρής προστασίας στο πλαίσιο Εθνικής και Ευρωπαϊκής  νομοθεσίας. Οι αλιείς, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, οφείλουν να μεριμνούν για την προστασία του είδους και για την αποφυγή περιστατικών τραυματισμού τους ή και τυχαίας σύλληψής τους σε αλιευτικά εργαλεία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στο Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας  “ΑΡΧΕΛΩΝ” (www.archelon.gr).