“Signalcom” Η αμφίδρομη δυναμική επικοινωνία ανθρώπων-μηχανών με χρήση ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της σκέψης είναι η επόμενη τεχνολογική επανάσταση

171
Δρ. Νίκος Μπογονικολός

Γράφει ο Νίκος Μπογονικολός*

Είναι γνωστό ότι τα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών προϋπήρχανε ως φανταστικές εφευρέσεις σε ταινίες ή στην τηλεόραση. Από το Star Trek και την ειδική συσκευή που έκανε πολλαπλές μετρήσεις περιβάλλοντος, άλλες όπως τα  αυτοκινούμενα οχήματα, η χρήση ακτίνων λέιζερ για την κατάρριψη αεροσκαφών και αλλά πολλά θαυμαστά προϊόντα. Όλα αυτά γνωρίζουμε ότι πλέον είναι καινοτομίες που εφαρμόζονται είτε στην καθημερινότητα είτε σε πιλοτικό στάδιο.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα της εκθετικής ανάπτυξης των τεχνολογιών πληροφορίας είναι η αμφίδρομη δυναμική επικοινωνία ανθρώπου-μηχανών με ένα απίστευτο νέο τρόπο αυτόν της χρήσης ως μέσο των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Δηλαδή επικοινωνία απλά και με την σκέψη.

Από την αρχική ιδέα του Δημόκριτου για την ύπαρξη του ατόμου ως του βασικού συστατικού της ύλης καταγράφηκε έστω ως ένδειξη η σημασία του ηλεκτρομαγνητισμού στα υλικά σώματα, οργανικά και ανόργανα. Στην πυρηνική εποχή το άτομο και οι ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες του έγιναν αιτία για την δημιουργία ολέθριων καταστροφικών όπλων, παραγωγή φθηνής ατομικής ενέργειας, ιατρικές εφαρμογές, για την μέτρηση της χρονολογίας αρχαιοτήτων και τόσες άλλες εφαρμογές σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

    Η εκθετική εξέλιξη όλων των τεχνολογιών και κυρίως της πληροφορικής μας παρέχει την δυνατότητα να δούμε τι μπορεί να σημαίνει ο απόλυτος έλεγχος του ηλεκτρομαγνητισμού και των ιδιοτήτων του τόσο στους ανθρώπους όσο και στις μηχανές στο σύντομο μέλλον.

Τα ανθρώπινα κύτταρα όπως και οι μηχανές θα γίνουν αισθητήρες, πομποί και δέκτες ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Το κρισιμότερο όμως σε αυτή την διαδικασία είναι ότι οι ηλεκτρομαγνητικές πληροφορίες θα καταγράφονται, θα αποθηκεύονται και θα επεξεργάζονται όσο μικρές και αν είναι. Μικρές σε ίχνος σήματος ή σε χρόνο εκπομπής.

Έτσι σε λίγο καιρό ξεκινά η επανάσταση στην “επικοινωνία” των επόμενων δεκαετιών. Η νέα αυτή επικοινωνία θα έχει ως γλώσσα τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Προβλήματα όπως ο θόρυβος της καθαρότητας των σημάτων και ο διαχωρισμός μεταξύ τους δείχνουν εφικτά να λυθούν στο σύντομο μέλλον.

Το νέο ολιστικό περιβάλλον επικοινωνίας ανεξάρτητο πλέον από τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά των ανθρώπων ή των μηχανών δεν θα εξαρτάται από την γλώσσα ή αλλά ηχητικά ή οπτικά μηνύματα των πέντε αισθήσεων μας.

Ο άγνωστος και υπέροχος μαγικός κόσμος της ηλεκτρομαγνητικής επικοινωνίας ανεξάρτητα από επαφή και παραδοσιακά κανάλια θα δώσει το νέο περιβάλλον. Τόσο εντυπωσιακό όσο ήταν και τα οράματα του Τέσλα όπως τα είχε περιγράψει αιρετικά και καινοτόμα για τον ηλεκτρισμό.

Στον άνθρωπο θα μεταφραστεί και θα αξιοποιηθεί η ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυττάρων του. Θα σπάσει δε το εμπόδιο της ανάγκης λήψης τους με αισθητήρες που να εφάπτονται στο ανθρώπινο κρανίο. Η τεχνολογία θα επιτρέψει την καταγραφή των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων από μεγάλες αποστάσεις.

Παράλληλα οι μηχανές και τα νέου τύπου πληροφοριακά συστήματα δεν θα είναι απλά φορείς μεταφοράς των σημάτων αλλά και ενεργούμενα. Θα έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίζουν πρότυπα, κάτι που ήταν το τελευταίο εμπόδιο στην αλληλοεπίδραση ανθρώπου μηχανής σε πραγματικό χρόνο από την λήψη των σημάτων της ανθρώπινης σκέψης. Δηλαδή η επικοινωνία ανθρώπου μηχανής θα είναι αμφίδρομη και σχεδόν αποκλειστικά με μέσο την σκέψη.

 

Είναι γεγονός ότι τέτοια αμφίδρομη επικοινωνία έχει ήδη επιτευχθεί χάρη στην νευροεπιστήμη και νευρομηχανική. Μερικά “προϊόντα” ήδη εμφανίστηκαν σε εξειδικευμένη αγορά όπως πχ ως εργαλείο αναγνώρισης ψεύδους και εκτός πανεπιστημίων. Μάλιστα αποτελέσματα από τέτοιες συσκευές αναγνωρίζονται ως αποδεικτικά στοιχεία από τα αμερικανικά δικαστήρια.  Το επόμενο πλάνο, στο οποίο κυρίως οι ΗΠΑ και λιγότερο Ευρώπη, Κίνα επενδύουν, είναι η σύνδεση με κβαντικούς υπολογιστές κλπ.

 

Η εκθετική αύξηση των τεχνολογικών λύσεων για την καταγραφή, την μετάδοση και την επεξεργασία ηλεκτρομαγνητικών σημάτων θα μετατρέψει αυτές τις πρώτες πιλοτικές λύσεις – που επιβεβαιώνουν το εφικτό τεχνολογικά – σε ευρείας κλίμακας εφαρμογές ώστε να υπάρξει το νέο περιβάλλον επικοινωνίας ανθρώπων (ή και ζώων) μηχανών, απλά είναι θέμα χρόνου

 

Για να θεωρηθεί ως γενική καινοτομία κάτι νέο τεχνολογικά θα πρέπει να μπορεί να καλύψει πολλαπλές εφαρμογές σε πολλά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι η αξιοποίηση των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων του ανθρώπινου εγκεφάλου, γιατί όχι και των ζώων σε διαδραστικό περιβάλλον με μηχανές επεξεργασίας και μεταφοράς των σημάτων δημιουργεί ένα πρωτόγνωρο ολιστικό περιβάλλον επικοινωνίας. Επικοινωνία στην κυριολεξία χωρίς όρια!

 

 Προχωράμε  λοιπόν σε ένα νέο κόσμο χωρίς τεχνολογικά σύνορα, με νέες προκλήσεις, με αδυναμία να αντιληφθούμε την έκταση των συνεπειών των αλλαγών αυτών.

 

Στο σημείο αυτό τολμώ να προτείνω ότι το νέο περιβάλλον επικοινωνίας με χρήση των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων ανθρώπων μηχανών ως νέα γενική καινοτομία θα μπορούσε να ονομαστεί “signalcom”!

 

Το προσεχές διάστημα θα είναι η περίοδος που θα επιλυθούν τεχνολογικά ζητήματα σχετικά με αυτά τα σήματα. Αυτά τα σε εξέλιξη τεχνολογικά ζητήματα αφορούν, την καταγραφή των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων  στην πηγή εκπομπής τους, την λήψη-μεταφορά τους, την αποθήκευση τους, την επεξεργασία τους, την διαδραστικότητα τους και την αναγνώριση τους στην σχέση τους ανθρώπου-μηχανής, στους κανόνες επιλογής-απόρριψης τους!

 

Επίσης κύριο θέμα προβληματισμού και αναζήτησης θα είναι η εκπαίδευση στην χρήση αυτού του νέου ολιστικού περιβάλλοντος επικοινωνίας. Ειδικά η νέα γενιά που θα μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου οι δυνατότητες επικοινωνίας θα είναι χωρίς όρια αλλά ταυτόχρονα όλα θα είναι ανοικτά και διαθέσιμα.

 

Το μέλλον είναι κοντά και ας σκεφτούμε πλέον τις κοινωνικές διαστάσεις αυτών των εξελίξεων…

 

 

    * Ο Νίκος Μπογονικολός έχει σπουδάσει μαθηματικά και είναι κάτοχος διδακτορικού στην κυβερνητική. Επιχειρεί σε νέες τεχνολογίες διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες ακολουθώντας τα τεχνολογικά κύματα, πληροφοριακά συστήματα, Ίντερνετ, δορυφορικές τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη και blockchain. Για προσωπική επικοινωνία στο email:  [email protected]