ΤΗ ΒΑΨΑΤΕ!!! (Οι Βολεμένοι)

125

Οι Κύριοι της Περιφέρειας

Βολευτήκατε με τον αγώνα των Εθελοντών και αδιαφορείτε για την κατασκευή στέγης του Συσσίτιου της Ευαγγελίστριας.

Αν όμως οι δεκάδες εθελοντές «τα πάρουν στο κεφάλι» όλοι εσείς οι βολεμένοι, τη βάψατε!

Οι Κύριοι της Βουλής

Βολευτήκατε τόσα χρόνια με τα μνημόνια που ψηφίζατε, για να υποφέρουν όλοι οι άλλοι εκτός από σας.

Αν όμως, οι άνεργοι και οι κατεστραμμένοι καταλάβουν ότι δεν έχουν να χάσουν παρά μόνο την εξάρτησή τους, τη βάψατε!

Οι Κύριοι των Δήμων

Βολευτήκατε, μέχρι σήμερα, λόγω συστήματος και διοικήσατε με δικαίωμα “ζωής και θανάτου” επί των υπηκόων για 5 χρόνια.

Αν όμως, τώρα, όσοι δεν εκλεγείτε την πρώτη Κυριακή, θα υποχρεωθείτε να συνεργασθείτε με όσους περιφρονούσατε, αλλιώς… τη βάψατε!

Α-ΓΝΩΣΤΟΣ