Τελεσίγραφο κατάσχεσης σε 150 χιλ. επιχειρηματίες με ασφαλιστικά χρέη

31
Γιώργος Μαραγκός
γράφει ο Γιώργος Μαραγκός
Περισσότερα από 150.000 νέα “ραβασάκια” ετοιμάζεται να στείλει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) σε αντίστοιχους οφειλέτες των Ταμείων. Όποιος εξ αυτών δεν ξεκινήσει να ξεπληρώσει τα χρέη του σε 20 μέρες από τη στιγμή που θα λάβει τη σχετική ειδοποίηση, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κατασχετήρια.
Ο εφιαλτικός αυτός ορίζοντας αφορά άμεσα τους οφειλέτες εκείνους οι οποίοι εντάχθηκαν για πρώτη φορά μεταξύ Απριλίου-Ιουνίου του τρέχοντος έτους στο ΚΕΑΟ, δηλαδή στον αρμόδιο φορέα για την είσπραξη των χρεών προς τα Ταμεία.
Πρόκειται για εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες οι οποίοι αν και είχαν μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ταμεία κύριας ασφάλισης (τέως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λπ.) δεν είχαν πρότινος ενταχθεί στο ΚΕΑΟ. Έτσι είχαν ακουσίως γλυτώσει από το “κυνήγι” τού εν λόγω φορέα, δηλαδή από τα ειδοποιητήρια και τα κατασχετήρια σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, δηλαδή εξόφλησης των χρεών τους.
Η άτυπη αυτή “περίοδος χάριτος” για λογαριασμό τους, όμως, τελείωσε από τέλη του περασμένου Ιουνίου, καθώς οι οφειλές τους βρίσκονται πλέον σε πλήρη γνώση του ΚΕΑΟ.
Αυτό σημαίνει πως από μέρα σε μέρα θα λάβουν ατομικές ειδοποιήσεις προκειμένου να εξοφλήσουν τις οφειλές τους εφάπαξ ή τμηματικά, δηλαδή μέσω ενός διακανονισμού (πάγια ρύθμιση 12 δόσεων ή ρύθμιση 120 δόσεων μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού).
Συνέπειες μη συμμόρφωσης
Όποιος εκ των οφειλετών, εντός 20 ημερών μετά την κοινοποίησή τους, δεν προβεί σε ρύθμιση των χρεών του ή τουλάχιστον δεν αρχίσει να καταβάλλει ένα “εύλογο” –όπως αναφέρει η τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ αν και αυτό δεν καθορίζεται επακριβώς– ποσό “έναντι οφειλής”, τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.
Σημειώνεται πως ως μέγιστος χρόνος κοινοποίησης θεωρείται ένα 15νθήμερο μετά την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης. Με άλλα λόγια, ο οφειλέτης έχει το πολύ 35 μέρες στη διάθεσή του για να προβεί σε κάποια ενέργεια στην κατεύθυνση της αποπληρωμής των οφειλών του. Έτσι, αν, για παράδειγμα, το ΚΕΑΟ στείλει ειδοποίηση σε έναν οφειλέτη στις 3 Σεπτεμβρίου, θεωρείται ότι θα το έχει λάβει στα χέρια τους έως την 18η Σεπτεμβρίου (σ.σ. σε έως 15 ημέρες). Έτσι έως την 8η Οκτωβρίου (σ.σ. σε έως επιπλέον 20 μέρες από την κοινοποίηση της ειδοποίησης), πρέπει να ξεκινήσει κάποια διαδικασία εξόφλησης. Αν δεν το κάνει έως τότε, θα λάβει έπειτα ειδοποιητήριο λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
Ως μέτρα αναγκαστικής είσπραξης θεωρούνται οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή ακόμα και σε ακίνητα (σε περίπτωση οφειλών προς το ΙΚΑ). Μάλιστα, τα μέτρα αυτά θα εφαρμόζονται εφεξής άμεσα, δεδομένου ότι από αυτόν τον μήνα, θα είναι το ίδιο το ΚΕΑΟ –και όχι ο ΕΦΚΑ– που θα εισπράττει τις δόσεις από τις ρυθμίσεις.
Έτσι, με το που ένας οφειλέτης δεν καταβάλλει στην ώρα της μία δόση, θα χάνει όχι μόνο τη ρύθμισή του αλλά άμεσα την ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητά του.
Τι πρέπει να γνωρίζει ένας οφειλέτης
Κατά το β’ τρίμηνο, το ΚΕΑΟ υλοποίησε σημαντικές δράσεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι χρωστάνε στα Ταμεία και θέλουν (αλλά και μπορούν) οικονομικά να αποφύγουν τις κατασχέσεις.
Συγκεκριμένα:
– Ακόμα και εκείνες οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση (ακόμα και αν η ρύθμιση αυτή τηρείται ανελλιπώς), μεταφέρονται στο ΚΕΑΟ.
Έτσι καθίσταται άμεσα ενήμερο σε περίπτωση που μία ρύθμιση παύει να τηρείται.
– Έχει αποσαφηνισθεί ποιες ασφαλιστικές οφειλές θεωρούνται ότι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εισπραχθούν (δηλ. έχουν καταστεί “ανεπίδεκτες είσπραξης”) και έτσι μπορούν να διαγραφούν στο 100%. Χρονικό ορόσημο είναι η παρέλευση της 10ετίας.
– Το ΚΕΑΟ μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για τους οφειλέτες από τρίτους φορείς, δηλαδή την Εφορία, τις τράπεζες κ.λπ.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αξιολογεί τη συνολική οικονομική συμπεριφορά ενός οφειλέτη, προκειμένου να προβεί σε μία κατά το δυνατό δίκαιη αντιμετώπισή του σε σχέση με τα χρέη του στα Ταμεία.
– Έχει δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού για όσους χρωστάνε στο τέως Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (σ.σ. μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) και στον τέως Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (αγρότες, κτηνοτρόφοι). Μέχρι πρότινος, η δυνατότητά αυτή ίσχυε νομικά, αλλά όχι πρακτικά, μιας και δεν είχε ανοίξει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.
– Επίσης, στη ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορούν εφεξής να ενταχθούν οφειλές που γεννήθηκαν και εντός του 2017 (και όχι μόνο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος).
Έτσι ένας ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να εντάξει και τις οφειλές που γεννήθηκαν από τον υπολογισμό των εισφορών του με βάση το εισόδημα, όπως αυτός ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017 βάσει του νόμου Κατρούγκαλου.
– Προβλέφθηκε η επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος αυτοδίκαιης αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης –για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων– στις 90 μέρες (έναντι 70 ημερών, σύμφωνα με με προηγούμενη ρήτρα)
– Δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης (σε 120 δόσεις) μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού ακόμα και για ασφαλιστικές οφειλές άνω των 50.000 (και όχι μόνο έως 50.000) ευρώ.
Ωστόσο, τίθενται αυστηρά εισοδηματικά, αλλά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία μαζί με τα κριτήρια κερδοφορίας μπορούν να αποκλείσουν πολλούς οφειλέτες από την εν λόγω ρύθμιση.
– Προχώρησε ακόμα περισσότερο η διαδικασία κατηγοριοποίησης των μεγάλων οφειλετών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και της φορολογικής διοίκησης με βάση τη βιωσιμότητά τους (triage).
– Για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης μίας επιχείρησης χρειάζεται συναίνεση των πιστωτών του οφειλέτη που εκπροσωπούν το 60% του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των τυχόν εμπραγμάτως ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων.
( από το facebook του Γιώργος Μαραγκός )