Πάρκο Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και «Πράσινο Σημείο” στο Δήμο Λουτρακίου -Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων

128

Πάρκο περιβαλλοντική ευαισθητοποίησης σε συνολική έκταση 8,7 στρέμματα θα δημιουργηθεί στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Στο σημείο θα συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά (όχι αποκλειστικά απόβλητα συσκευασιών), ενώ το συγκεκριμένο θα λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που θα

Εντός του χώρου θα κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης οχημάτων προς διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στο Πράσινο Σημείο και Περιβαλλοντικό Πάρκο, ενώ για τις ανάγκες του έργου θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπως η γεφυροπλάστιγγα που βρίσκεται στην είσοδο του χώρου.

Ο δημότης θα εισέρχεται στη μονάδα και θα επιλέγει το σημείο απόθεσης με βάση τις πινακίδες σήμανσης που θα τον καθοδηγούν στην κατάλληλη θέση απόθεσης, ανάλογα με το είδος του αποβλήτου.