Οι  Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας συνεχίζουν να λειτουργούν σαν “μαγαζιά” των εκάστοτε διοικούντων

17

Οι αμαρτίες των Αναπτυξιακών Εταιρειών που ελέγχονται από την Περιφέρεια και της Περιφερειακές Ενότητες, επανέρχονται στο προσκήνιο, με ανακοίνωση της Περιφερειακής Παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα».

Όπως αποκαλύπτει η παράταξη της αντιπολίτευσης, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας αρνείται να εξοφλήσει υποχρεώσεις της προς την Αναπτυξιακή Α.Ε. Μεσσηνίας, ύψους 64.000 ευρώ, για πέντε μελέτες που υλοποίησε από το 2012 και ολοκληρώθηκαν.

«Προφανώς δεν μπορούν να αποδεχτούν επισήμως τις όποιες θεσμικές εκτροπές έχουν γίνει στη λειτουργία της Αναπτυξιακής», σημειώνει η «Πελοπόννησος Πρώτα» δημιουργώντας ερωτηματικά ως προς πιθανές παράνομες πράξεις.

Η ανακοίνωση καταλήγει με τη επιβεβαίωση ότι οι Αναπτυξιακές της Περιφέρειας αποτελούν όχημα ρουσφετολογικών και αδιαφανών δράσεων. «Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται η λειτουργία των Αναπτυξιακών Α.Ε. σαν «μαγαζιά» των εκάστοτε διοικούντων» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Μέχρι χθες η Διοίκηση της Περιφέρειας προσπαθούσε να μας πείσει ότι οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της είναι πρότυπα αποτελεσματικότητας, νομιμότητας, ταχύτητας και διαφάνειας. Σημαντικά εργαλεία παραγωγής έργου, που τα χειρίστηκε εντελώς μόνη της και αδιαφανώς, εξυπηρετώντας διάφορες σκοπιμότητες, χωρίς να δεχτεί ούτε καν τη φυσική παρουσία μας στη λειτουργία τους! Πρόσφατα άλλαξε η συμπεριφορά της για την Αναπτυξιακή Α.Ε. Μεσσηνίας. Σε αίτημα της Αναπτυξιακής για πληρωμή της με 64.000 ευρώ από την Περιφέρεια, για πέντε μελέτες που υλοποίησε από το 2012 και ολοκληρώθηκαν, η Περιφέρεια απάντησε με ανακοπή των διαδικασιών (!) παρότι προηγήθηκαν δικαστικές αποφάσεις δικαίωσης της Αναπτυξιακής. Αν και το ζητήσαμε επιμόνως, δεν ξεκαθαρίστηκε και δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά με το από ποιον φορέα και γιατί αναγκάστηκε η Περιφέρεια να αντιδράσει έτσι. Προφανώς δεν μπορούν να αποδεχτούν επισήμως τις όποιες θεσμικές εκτροπές έχουν γίνει στη λειτουργία της Αναπτυξιακής. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται η λειτουργία των Αναπτυξιακών Α.Ε. σαν «μαγαζιά» των εκάστοτε διοικούντων. Κάνουμε προσπάθεια προς κάθε κατεύθυνση για να πάψει αυτό. Στη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων η κοινωνία μας δεν δέχεται “μαύρες τρύπες”».