ΝΑΥΠΛΙΟΝ: Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για 13 θέματα

48

Με 13 θέματα στην Ημερήσια διάταξη συνέρχεται την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 (ώρα 13:00μ.μ),  σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, και θα συζητηθούν τα κατωτέρω θέματα.

ΘΕΜΑ 1o.  Περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος.

ΘΕΜΑ 2o.  Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ 3oΠερί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 4ο.  Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Β΄ Τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 5o.  Περί έγκρισης τεχνικής περιγραφής εργασιών καθαρισμού ιδιόκτητων οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων.

ΘΕΜΑ 6o.  Περί  έγκρισης της 116/2018  απόφασης του ΔΣ του  ΝΠΔΔ Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου που αφορά 4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΘΕΜΑ 7o.  Περί έγκρισης της αριθμ. 126/2018 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου για την έγκριση Απολογισμού –Ισολογισμού Οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 8ο.  Περί έγκρισης χορήγησης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Γκολέμη Θεοδόσιο του Γεωργίου.

ΘΕΜΑ 9ο. Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής  παραλαβής έργων, κατόπιν διενέργειας κλήρωσης για την  ανάδειξη του αιρετού μέλους.

ΘΕΜΑ 10ο.  Περί ανάκλησης της 332/2018 ΑΔΣ.

ΘΕΜΑ 11ο.  Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης του Δήμου Ναυπλιέων με το 4χ4 SPORT CLUB Ναυπλίου, αγώνας  Δεξιοτεχνίας & Drift Ναύπλιο AUTO SHOW 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 12ο.  Περί έγκρισης της μελέτης του έργο «Συντήρηση  παιδικών χαρών Δήμου Ναυπλιέων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 13ο.  Περί εισήγησης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ».