Καταγγέλλεται «έλλειψη σεβασμού στο θεσμό του Περιφερειακού Συμβουλίου από την Περιφερειακή Αρχή»

19

«Η έλλειψη ωστόσο σεβασμού στο θεσμό του Περιφερειακού Συμβουλίου από την Περιφερειακή Αρχή φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο φέρνει τα θέματα στις συνεδριάσεις.

Αυτή τη φορά |συνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης (8/8/2018) |, είχαμε 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη και 10 εκτός ημερήσιας (!), με τις εισηγήσεις να καταφθάνουν μέχρι τη στιγμή έναρξης της συνεδρίασης και άλλες καθόλου.

 Ο κανονισμός προβλέπει την αποστολή των εισηγήσεων τρεις εργάσιμες ημέρες πριν, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για σωστή και πλήρη ενημέρωση» αναφέρει καταγγελία της περιφερειακής παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα».

Η Περιφερειακή αρχή Τατούλη, και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν έκριναν αναγκαίο να απαντήσουν στην καταγγελία για «έλλειψη σεβασμού στο θεσμό του Περιφερειακού Συμβουλίου από την Περιφερειακή Αρχή», που θα πρέπει να σημειωθεί ότι με ανάλογα παραδείγματα έχει επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν.