Χρηματοδοτήσεις Συλλόγων, Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων και μικρά έργα, είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων

53

Αν θέλετε να μάθετε με τι ποσά θα χρηματοδοτηθούν οι διάφοροι Σύλλογοι, στον Δήμο Ναυπλιέων, προκειμένου να προχωρήσουν στην διοργάνωση Τοπικών Μουσικοχορευτικών Εκδηλώσεων (έτσι ονομάζονται σήμερα τα πανηγύρια των Φορέων), θα πρέπει να σηκωθείτε από τον καναπέ και να παρακολουθήσετε το Δημοτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018  και ώρα 18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Εμείς σας προϊδεάζουμε γράφοντας πως πρόκειται για τους:

* Πολιτιστικός σύλλογος Αγίας Παρασκευής Τσέλου,

* Πολιτιστικός σύλλογο Ν. Τίρυνθας,

* Μορφωτικός πολιτιστικός σύλλογος Πουλακίδας,

* Μορφωτικός πολιτιστικός σύλλογο Ανυφίου και

* Μεταμόρφωση του Σωτήρος στα Λευκάκια.

Στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασισθεί η συνδιοργάνωση της “Ναυτικής Ναυπλιάδας”, οι εκδηλώσεις «Αύγουστος και Μνημεία» και το «2ο Φεστιβάλ Πρόνοιας -“Βραδιές Χιώτη”».

Παλαιότερη αφίσσα από τις εκδηλώσεις “Αύγουστος και Μνημεία”.

Τα 28 θέματα  της ημερήσιας διάταξης

του Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

ΘΕΜΑ  1o:   Περί έγκρισης  σύναψης προγραμματικής σύμβασης  για την πράξη   «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ –ΝΕΑ ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ  5002212 του  Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου  Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης»

ΘΕΜΑ  2o: Επί εισηγήσεως για διανομή  διαφημιστικών φυλλαδίων και  τοποθέτηση   διαφημιστικών στις πλάτες των λεωφορείων της εταιρείας ΟPEN TOP BUS HELLAS.

ΘΕΜΑ  3o: Περί  έγκρισης ανάκλησης του  υπ. αριθμ. 15756/ 2017 συμφωνητικού  εκμίσθωσης  αιγιαλού  στη  θέση Π7 στην παραλία της Ψιλής Άμμου Τολού.

ΘΕΜΑ  4ο: Περί έγκρισης μελέτης για εκτέλεση υπηρεσίας «συντήρησης οχημάτων Δήμου Ναυπλιέων έτους 2018» και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής της.

ΘΕΜΑ  5o: Περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος.

ΘΕΜΑ  6o: Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ  7o: Περί  έγκρισης  1ου  ΑΠΕ –ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή τεχνικών  έργων στην ΤΚ Αραχναίου».

ΘΕΜΑ  8o:   Περί έγκρισης και παραλαβής μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική  αποτύπωση  κεντρικής οδού Τολού».

ΘΕΜΑ  9o: Περί έγκρισης της μελέτης του  έργου «Επισκευή πλατειών  Δ.Ναυπλιέων» και  καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του.

ΘΕΜΑ  10o: Περί  έγκρισης  της μελέτης  του  έργου  «Διαγραμμίσεων Οδών  Δ.Ναυπλιέων » και  καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του.

ΘΕΜΑ 11o: Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τον μορφωτικό πολιτιστικό σύλλογο Πλατανιτίου και  διάθεσης  σχετικής πίστωσης

ΘΕΜΑ 12o: Περί έγκρισης της μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην είσοδο της ΤΚ  Αραχναίου» και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του.

ΘΕΜΑ 13o: Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τον πολιτιστικό σύλλογο Αγίας Παρασκευής Τσέλου και  διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 14o: Περί έγκρισης της μελέτης του έργου «Ανάπλαση των πλατειών της ΤΚ Αραχναίου» και  καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του.

ΘΕΜΑ 15o: Περί έγκρισης πινάκων  μεσοπρόθεσμων προβλέψεων  του Δ.Ναυπλιέων, για την κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2021 του υπό  τομέα S1313 «Τοπ. Αυτοδιοίκηση».

ΘΕΜΑ 16o: Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τον πολιτιστικό σύλλογο Ν. Τίρυνθας και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 17o: Περί έγκρισης διαγραφής προσαυξήσεων από  επιβολή προστίμου για αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων.

ΘΕΜΑ 18o: Περί έγκρισης τη συνδιοργάνωσης εκδήλωσης στο πλαίσιο του εορτασμού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στα Λευκάκια και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 19o: Περί έγκρισης του πρακτικού της 2ης /29-06-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 20o:  Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τον μορφωτικό πολιτιστικό σύλλογο Πουλακίδας και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 21o: Περί  καταβολής εξόδων παράστασης στον πρόεδρο  και στον αντιπρόεδρο  του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΠΠΑΤ».

ΘΕΜΑ 22ο: Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τον μορφωτικό πολιτιστικό σύλλογο Ανυφίου και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 23ο:  Περί συμμετοχής στο πρόγραμμα του Δήμου στα θεματικά δίκτυα στο πλαίσιο του  έργου «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού» σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ και ορισμού ενός αιρετού ως πολιτικά υπευθύνου.

ΘΕΜΑ 24ο: Περί έγκρισης συμμετοχής Δήμου Ναυπλιέων στην συνδιοργάνωση της Ναυτικής Ναυπλιάδας και διάθεσης σχετικής πίστωσης

ΘΕΜΑ 25ο: Περί κλήρωσης για την ανάδειξη αιρετού μέλους για τη συγκρότηση επιτροπή  προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

ΘΕΜΑ 26ο: Περί έγκρισης της διοργάνωσης «Αύγουστος και Μνημεία» και διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 27ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής  υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 28ο: Περί εγκρίσεως διοργάνωσης 2ου φεστιβάλ Πρόνοιας -«Βραδιές Χιώτη» και διάθεσης σχετικής πίστωσης.