Πως θα αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά της γλώσσας μας και τη λεξιπενία που μας επιβάλλουν

496

Υπάρχουν τρεις, παράλληλα δρώσες, εξουσίες. Η Πνευματική, η Πολιτική και η Οικονομική.

Η Οικονομική εξουσία συντάσσεται με την πιο διαδεδομένη γλώσσα για λόγους αγοράς. Η Πολιτική εξουσία κάνει το ίδιο για λόγους υποτέλειας και ψήφων. Η Πνευματική που θα μπορούσε και θα έπρεπε να επηρεάζει την πολιτική και την οικονομική εξουσία, κατάντησε θεραπαινίδα των άλλων εξουσιών.

Επομένως, η διαφθορά της γλώσσας και η λεξιπενία είναι φυσιολογικές συνέπειες της κοινής προσπάθειας που κάνουν οι εκπρόσωποι των εξουσιαστών μας.

Τι απομένει λοιπόν για μας; ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (πολιτική) και ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗ (ιδεολογική)!

Επανάσταση που να μην εκφυλίζεται στο κλώτσημα των χαρτονένιων πάγκων ενός λαθρομετανάστη σε ένα πανηγύρι.

Επανελλήνιση που να μην εξαντλείται στην στείρα προγονολατρεία και σε αγώνα επαναφοράς της αρχαίας θρησκείας και της αρχαίας ενδυμασίας.

Ε.Π.ΜΟΝΟΣ