Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος για την Κύπρο

853
Καραμανλής, Μακάριος Αβέρωφ
Γεώργιος Παπαδόπουλος

«Μέχρι του Νοεμβρίου του 1973 πάντως, οπότε έπαψα να κυβερνώ, η Κύπρος ήτο κυρίαρχος και αδιαίρετος.

Οι Τούρκοι έθεσαν πόδα εις αυτήν τον Ιούλιον του 1974 -οπότε κατέλαβον  το 4% του εδάφους της νήσου- και μόνον τον Αύγουστο του 1974, πρωθυπουργούντος του Κ. Καραμανλή έγιναν κύριοι του 37%».

Γεώργιος Παπαδόπουλος

(δήλωση μέσα από τον Κορυδαλλό)