Οι ανίκανοι αποδέχονται την ανικανότητα

100

Αποδεχτήκαμε την κυβερνητική ανικανότητα στην διαχείριση των συμφωνιών με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μας κόστισε δεκάδες δισεκατομμύρια).

Αποδεχτήκαμε την κυβερνητική ανικανότητα στην διαχείριση των πλημμυρών της Μάνδρας (Μας κόστισε 30 Έλληνες νεκρούς).

Αποδεχτήκαμε την κυβερνητική ανικανότητα στην διαχείριση της πυρκαγιάς στο Μάτι, την Κινέτα και το Βουτσά (Μας κόστισε 100 Έλληνες νεκρούς).
Προφανώς, αποδεχόμαστε την δική μας ανικανότητα να εκλέγουμε σωστή κυβέρνηση και την ανικανότητα των 300 βουλευτών και αντιπολιτευόμενων κομμάτων να ανατρέψουν μια τόσο ανίκανη και φονική ομάδα κυβερνώντων.

Π.Ι.Δ.