Κινητοποίηση για επαναλειτουργία των ΕΛΤΑ στη Νέα Κίο

36

Το κλείσιμο του Ταχυδρομικού Πρακτορείου ΕΛ.ΤΑ. Νέας Κιου προκάλεσε την αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών το οποίο, κατά την συνεδρίασή του της 28 Ιουνίου 2018, εξέδωσε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα προαναγγέλλοντας επαφές με την διοίκηση των ΕΛΤΑ και ζητώντας την ενεργοποίηση βουλευτών και φορέων προς την κατεύθυνση αυτή.

Το Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής!

«Διαμαρτυρόμαστε για το κλείσιμο του Ταχυδρομικού Πρακτορείου ΕΛ.ΤΑ. Νέας Κιου, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες 5.000 κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Νότιου Τομέα του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

Ζητούμε από την Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες, προκειμένου να επαναλειτουργήσει το Ταχυδρομικό Γραφείο Γ΄ Κατηγορίας, που λειτουργούσε έως τον Νοέμβριο 2013.

Ζητούμε την έμπρακτη συμπαράσταση των Βουλευτών του Νομού και όλων των εμπλεκόμενων Φορέων, ούτως ώστε η Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. να κάνει δεκτό το αίτημά μας για επαναλειτουργία του Ταχυδρομικού Γραφείου.

Ζητούμε την παρουσία όλων τους στη συνάντηση, που θα επιδιώξουμε με την Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ., για να παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα και οφέλη που προκύπτουν για τα ΕΛ.ΤΑ. από την λειτουργία του εν λόγω Ταχυδρομικού Γραφείου στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Κιου.

Αφού   συντάχθηκε  το  παρόν  ψήφισμα  υπογράφεται  ως  ακολούθως:

     Ο Αντιδήμαρχος                            Ο Πρόεδρος                         Τα Μέλη

     Δ. Κρίγγος                         Κ. Μπέγκος»