Διεκδικούν για την Σπάρτη την έδρα του Πελοποννησιακού Δικτύου των Μουσείων Δωρικού Πολιτισμού

35

Η πιθανή εγκατάσταση στην Καλαμάτα της μόνιμης έδρα Συντονισμού του Πελοποννησιακού Δικτύου των Μουσείων Δωρικού Πολιτισμού, προκάλεσε την αντίδραση της αυτοδιοικητικής παράταξης ΝΕΑ ΣΠΑΡΤΗ. Οι εκπρόσωποί της Πάνος Σουκαράς και Βασίλης Τούμπλης, με ανοικτή επιστολή τους προς τους Δημάρχους των Δήμων που συγκροτούν το Δίκτυο, ζητούν την επιλογή της Σπάρτης ως μόνιμης έδρας και εκθέτουν τα επιχειρήματά τους.

Ανοιχτή Επιστολή προς τους Δημάρχους Πελοποννήσου

«Θα ήθελα να σας κάνω γνωστό το γεγονός ότι θα πρέπει οι πράξεις των τοπικών αρχόντων να βρίσκονται σε αρμονία με την ιστορική αλήθεια.

Για το θέμα των δικτύου των Μουσείων Δωρικού Πολιτισμού, δεν θα πρέπει η Καλαμάτα να διεκδικήσει την μόνιμη έδρα Συντονισμού του Πελοποννησιακού Δικτύου, αφού η πόλις που έφθασε στο ύψιστο βαθμό η ανάπτυξη του δωρικού πολιτισμού ήταν η Σπάρτη.

Η Καλαμάτα θα πρέπει να μετέχει ισότιμα με τις άλλες πόλεις, (την Κόρινθο, το Άργος, το Λεωνίδιο, την Σπάρτη και τον Πύργο) στην παραπάνω προσπάθεια, και δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την σημερινή προνομιακή της θέση και ανάπτυξη για να προβληθεί σαν ο κύριος εκφραστής του Δωρικού Πνεύματος. 

Ειδικά, όταν η γεωγραφική της θέση της επιτρέπει να είναι η Πύλη εισόδου, αλλά και αναχώρησης για το Διεθνές Κοινό που θα θελήσει να ακολουθήσει αυτή την Πολιτιστική Διαδρομή, και έχει έτσι εξασφαλισμένη την μερίδα του Λέοντος στο θέμα του Οικονομικού Οφέλους αυτού του σχεδιασμού.

Τέλος θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία μίας ειλικρινούς συνεργασίας για το παραπάνω θέμα, προς όφελος όλων των Πελοποννησίων.

Πάνος Σουκαράς

Βασίλης Τούμπλης»