Χρειάζεται να ξαναβρούμε την έννοια της ελευθερίας

93
Δημήτρης Γκίκας. Διδάκτωρ Πολιτικής και Αισθητικής Φιλοσοφίας

«Χρειάζεται να ξαναβρούμε την έννοια της ελευθερίας. Αν και ζούμε σε μια παγκόσμια κοινωνία, χάσαμε την οικουμενικότητα της ελευθερίας, της ελευθερίας που δεν ορίζεται από τα υλικά αγαθά, ούτε εδράζεται σε κάποια πολιτιστική κουλτούρα ή σε συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία. Ο κόσμος που ζούμε είναι ένας αλλοτριωμένος κόσμος. Διότι προσπαθεί να φέρει διαφορετικούς ανθρώπους κοντά, όχι με όχημα το σεβασμό στην ελευθερία του άλλου, αλλά με την υποχρέωση να υιοθετήσει συγκεκριμένη στάση ζωής. Είναι ένας κόσμος ξένος, επειδή δεν αποδέχεται την ιδιαιτερότητα του άλλου, αλλά τον υποχρεώνει να την αποβάλλει. Όμως, πώς μπορείς να ελπίσεις σ’ έναν κόσμο που θα είναι πατρίδα για όλους, οικείος σε όλους, όταν επιβάλεις την εξομοίωση; Είναι ένας κόσμος τυραννικός, διότι δέχεται ως ελευθερία μονάχα ότι βολεύει αυτούς που τον διοικούν».

Δημήτρης Γκίκας

Διδάκτωρ Πολιτικής και Αισθητικής Φιλοσοφίας