Χάρης Μιχαλακόπουλος: «Καθήστε φρόνημα γιατί θα σας δείξω “την άλλη πλευρά του φεγγαριού”»

151
Χάρης Β. Μιχαλακόπουλος

Η αξιοκρατία είναι, από ότι φαίνεται, λέξη με άγνωστο περιεχόμενο και νόημα για ορισμένους εκ των οποίων υπηρετούν πιστά το συγκεκριμένο καθεστώς και δυστυχώς λαμβάνουν θέσεις λειτουργικές.

Ενημερώνω, ύστερα από το περιστατικό που συνέβη εις βάρος μέλους τη οικογενείας μου, ότι όσοι δεν μπορούν να με αντιμετωπίσουν με συγκεκριμένα επιχειρήματα και πράξεις που συνάδουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό προς το πρόσωπό μου, να μην διανοηθούν ξανά να το προσπαθήσουν μέσω των παιδιών μου, γιατί θα γνωρίσουν “την άλλη πλευρά του φεγγαριού”. Ήτοι, την προσφυγή σε όλα τα νόμιμα μέσα προκειμένου να τιμωρηθούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ευτυχώς ακόμα δεν έχει καταλυθεί, όσο και αν έχουν προσπαθήσει.

Η ευγένεια τελειώνει, εκεί που αρχίζουν τα όρια της οικογενείας μου!!!!

Χάρης Βασ. Μιχαλακόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος Πύργου Ηλείας