Οι αποδοχές των Δοκίμων Αστυφυλάκων που θα πλαισιώσουν τις Αστυνομικές Διευθύνσεις δεν φτάνουν ούτε για τα απολύτως απαραίτητα

71

Με αφορμή το γεγονός ότι σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει η καθιερωμένη πρακτική εκπαίδευση των Δόκιμων Αστυφυλάκων, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας απέστειλε προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έγγραφο με θέμα «Πρακτική εκπαίδευση Δοκίμων Αστυνομικών» όπου καταθέτει προβληματισμούς και προτάσεις σχετικές με το θέμα. Το έγγραφο το κοινοποιεί και προς την ΠΟΑΣΥ.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

«Είναι πλέον αποδεδειγμένο, ότι η εν θέματι εκπαίδευση είναι απαραίτητη για τους Δόκιμους συναδέλφους μας, διότι δίνει στους ίδιους την ευκαιρία με τη βοήθεια των παλαιότερων, να ζήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη όσα θεωρητικά τους μετέδωσαν οι εκπαιδευτές τους.

Επίσης η εφαρμογή του μέτρου, μπορεί να λειτουργήσει και επ’ ωφελεία των Αστυνομικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη προσωπικού λόγω του τουρισμού, οι οποίες με τον τρόπο αυτό ενισχύονται σημαντικά. Αφετέρου μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη επένδυση για όλη την Ελληνική Αστυνομία, δεδομένου του ότι έτσι θα δοθεί μοναδική ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να ασχοληθούν με όλο σχεδόν το φάσμα του αστυνομικού έργου και να εφοδιαστούν με γνώσεις πολύτιμες για την εκτέλεση των μελλοντικών καθηκόντων τους.

Επιπλέον είναι γνωστό σε όλους μας, ότι οι αποδοχές των Δόκιμων συναδέλφων μας στους οποίους δεν χορηγείται ούτε η αποζημίωση των πενθημέρων και νυκτερινών, δεν φτάνουν για να καλύψουν τα απολύτως απαραίτητα, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της αναφερόμενης στο θέμα εκπαίδευσης να αναγκάζονται οι οικογένειες τους να καλύψουν τα έξοδα των παιδιών  τους, που εκπαιδεύονται μακριά από τα σπίτια τους, γεγονός που πλήττει ακόμα περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη οικιακή οικονομία τους.

Για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, εμείς ως Ένωση θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, για τη στέγαση και τη σίτιση των εκπαιδευομένων καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης τους και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η ιδανικότερη λύση είναι να εκπαιδευτούν σε υπηρεσίες του τόπου κατοικίας τους, όπως ήδη συμβαίνει με την πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιλογή η οποία θα απαλλάξει τις οικογένειες τους από ένα μεγάλο οικονομικό βάρος και θα δημιουργήσει στους ίδιους ψυχική διάθεση, που θα τους βοηθήσει ώστε αυτοί να αποδώσουν τα μέγιστα».