ΝΑΥΠΛΙΟΝ: Οι Εφέτες ζητάνε προνόμια στη στάθμευση

48
Δημήτρης Μπουγιώτης. Πρόεδρος Δ.Κ. Ναυπλίου

Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ναυπλίου συνεδριάζουν την Παρασκευή 29-6-2018, ώρα 18: 00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης:

1ο  ΘΕΜΑ: Περί τουριστικού καταλύματος επί της οδού Ευθυμιοπούλου 23 στο  Ο.Τ 179  του Τομέα Β του παραδοσιακού Ναυπλίου

2ο  ΘΕΜΑ: Περί επικαιροποίησης απόφασης ονοματοδοσίας οδού στην ΔΚ Ναυπλίου.

3ο  ΘΕΜΑ: Επί αιτήσεως του Εφετείου Ναυπλίου για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.

4ο  ΘΕΜΑ: Επί αιτήσεως  Κατσίγιαννη Ευαγγελίας    για χορήγηση  ειδικού σήματος στάθμευσης.

5ο  ΘΕΜΑ: Επί αιτήσεως κ. Καμπίστη Κυριάκου για χορήγηση άδειας στάθμευσης.

6ο  ΘΕΜΑ: Περί παραχώρησης χώρων και πλατειών στη ΔΚ Ναυπλίου.

7ο  ΘΕΜΑ: Περί καταθέσεων προτάσεων για τη σύνταξη προϋπολογισμού της ΔΚ Ναυπλίου.

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου είναι ο Πολιτικός Επιστήμων, Δημήτρης Μπουγιώτης.