ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: «Να βοηθήσουμε ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους Δημότες μας»

25

Η επισήμανση των λειτουργικών προβλημάτων στις υποδομές που υπηρετούν τους Δημότες, και η υποβοήθηση της βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν, είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε η δημοτική παράταξη “Συμμαχία Πολιτών”.

Σε αυτόν τον σχεδιασμό εντάσσεται και η προσωπική επίσκεψη, στο κέντρο υγείας στην Κόρινθο, του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του δήμου Κορινθίων, Βασίλη Νανόπουλου.

Ο Βασίλης Νανόπουλος συναντήθηκε με τον διευθυντή ΕΣΥ  και συντονιστή του Κ.Υ  κ. Νίκο Λεώδη και συζήτησαν για τα υπάρχοντα προβλήματα και τις ενδεικνυόμενες λύσεις. Στο επίκεντρο της εποικοδομητικής συζήτησης των δύο αντρών τέθηκαν θέματα περί συνεργασίας, ανάμεσα στο δήμο και το Κέντρο Υγείας, οι δυνατότητες βελτίωσης των παροχών υγείας προς τους δημότες και η τεχνική υποστήριξη από το δήμο όπου χρειαστεί.

Ο κ. Νανόπουλος δεσμεύτηκε στον κ. Λεώδη, να προωθήσει άμεσα τα προς διευθέτηση θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων.