ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Τα πάντα ρει και ουδέν μένει…

133

Πολύ εύκολα οι Έλληνες ξέχασαν, τον Σκοπό και το Αίμα του Μακεδονικού αγώνος.

Πολύ εύκολα οι Έλληνες χάρισαν, τους Ελληνικής καταγωγής εγκλωβισμένους πέρα από τα σημερινά βόρεια σύνορά μας.

Πολύ εύκολα οι Έλληνες πρόσφεραν, δώρο τα Μνημεία και την Ιστορία του Ελληνισμού της αλύτρωτης περιοχής.

Οι ίδιοι  Έλληνες που απέρριψαν την κατάργηση της θανατικής ποινής, ως μόνης τιμωρίας όσων κατ’ επάγγελμα προδίδουν  Πατρίδα… Ιστορία… και Λαό…

Προηγήθηκε βέβαια η απόφαση των 300 για υπερψήφιση, εκείνου του άρθρου (στο Σύνταγμα της Ελλάδος) που αναφέρει: «… για λόγους Εθνικού συμφέροντος επιτρέπεται η εκχώρηση Εθνικής κυριαρχίας (!)».

Η ρήση του Ηράκλειτου «τα πάντα ρει και ουδέν μένει…»  και η Ελληνική Μυθολογία με τον Φοίνικα που αναγεννάται, είναι μια κάποια παρηγορία…

Π.Ι.Δ.