Η Χορωδία Τρίπολης ζητά από τα μέλη της να καταθέσουν προτάσεις και ιδέες για την περαιτέρω πορεία της

105

Η Γενική Συνέλευση των μελών της Χορωδίας Τρίπολης που συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο προβλέπεται να είναι ενδιαφέρουσα. Πέραν του κλασσικού απολογισμού και άλλων θεμάτων, το Δ.Σ. του ιστορικού σωματείου ζητά από τα μέλη της να καταθέσουν προτάσεις και ιδέες για την περαιτέρω πορεία της Χορωδίας.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα, ταμειακά, εντάξει, Τακτικά Μέλη της ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, στα εντευκτήρια της (παλαιό Δημαρχείο) την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ. στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση με θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός
  2. Καλλιτεχνικός Απολογισμός
  3. Οικονομικός Απολογισμός
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Συζήτηση επί των ανωτέρω
  6. Έγκριση ή όχι των παραπάνω θεμάτων
  7. Οικονομικός – Διοικητικός – Καλλιτεχνικός Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός
  8. Έγκριση ή όχι του Προγραμματισμού -Προϋπολογισμού
  9. Συζήτηση, προτάσεις, ιδέες… για την περαιτέρω πορεία του Καλλιτεχνικού Σωματείου….

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση επαναλαμβάνεται την επομένη Τετάρτη και την ίδια ώρα άνευ ετέρας υπομνήσεως.

Για το Δ.Σ. της

ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Πρόεδρος

ΓΙΑΝ. ΣΑΣΣΑΛΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας

Ν. ΓΑΡΓΑΛΙΩΝΗΣ