Διήμερη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Intercity Youth Network (ICY) στην Τρίπολη

48

Ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί τη διήμερη συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Intercity Youth Network (ICY) του οποίου είναι ενεργό μέλος. (To ICY είναι ένα από τα πιο δυναμικά δίκτυα δήμων στην Ευρώπη με εξειδίκευση στην υποστήριξη των δήμων για την ανάπτυξη πολιτικών για την νεολαία και στρατηγικών καινοτομίας).

Εκπρόσωποι δήμων από τη Φιλανδία, την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία και την Ελλάδα συζητούν πάνω σε μια ατζέντα για νέους και την υποστήριξή τους, τη συνεργασία των δήμων με την κοινωνία των πολιτών αλλά και τις νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία.

Ο δήμαρχος Τρίπολης παρακολούθησε την πρώτη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου και καλωσόρισε στην πόλη μας τους συμμετέχοντες επισημαίνοντας παράλληλα την χρησιμότητα της συμμετοχής του δήμου Τρίπολης στο δίκτυο συνεργασίας Intercity Youth αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «ότι έχει σχέση με τη νεολαία είναι κυρίαρχο για το Δήμο μας. Η Τρίπολη είναι η έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου και γνωρίζουμε πολύ καλά τον ρόλο που διαδραματίζουν οι Περιφέρειες σε τέτοιες διοργανώσεις στο εξωτερικό και φυσικά την χρησιμότητά συμμετοχής σε δίκτυα όπως τοIntercity Youth Network (ICY)»

Στη συνεδρίαση της Τρίτης 26/06/2018 παρευρέθη και ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς και δια Βίου Μάθησης κ.Παυσανίας Παπαγεωργίου ο οποίος και παρουσίασε το Εθνικό σχέδιο Στρατηγικής για τη νεολαία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν τα ζητήματα που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν σφαιρικά ή ειδικά από μία τέτοια στρατηγική, με το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στη χώρα μας εντοπίζεται στη σχέση τους με την εργασία και πάντα σε σχέση με την οικονομική κρίση.

Ακολούθησε ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εκπροσώπων των χωρών – μελών του Δ.Σ.