Διάγγελμα ΖΑΕΦ: «…με την απόφαση αυτή ενισχύουμε την μακεδονική ταυτότητα»

24

«Η υπηκοότητα είναι Μακεδόνες / πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, και με την απόφαση αυτή ενισχύουμε την μακεδονική ταυτότητα.

Η μακεδονική γλώσσα και ο λαός μας θα προστατευθούν και θα ενισχυθούν άπαξ διά παντός. Δεν υπάρχει πλέον FYROM, δεν υπάρχουν συμφωνίες στις οποίες αποφεύγεται η χρήση του όρου μακεδονική γλώσσα. Αναγνωρίζεται από όλους τους γείτονές μας.

Θα ενισχύσουμε την πολιτιστική ταυτότητα, το όφελος μας είναι ένα τεράστιο, πολλά υποσχόμενο σταθερό μέλλον με ευημερία για τους πολίτες μας»

Νόραν Ζάεφ

Πρωθυπουργός της FYROM