10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών ξεκινά αύριο στην Τήλο

150

Ένα σημαντικό συνέδριο, για τα παραμελημένα μικρά νησιά της Ελλάδας, ξεκινά αύριο στην Τήλο και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 13 Μαΐου 2018.

Η θεματολογία του Συνεδρίου (είναι το 10ο που πραγματοποιείται) περιλαμβάνει:

* Απολογισμό των δράσεων για το έτος 2017.

* Λήψη απόφασης και καταμερισμός των θέσεων εργασίας από το Επιδοτούμενο πρόγραμμα συμμετοχής.

* Συζήτηση και κατάθεση γνώμης για τα μικρά νησιά και των δεικτών, ώστε να γίνεται σωστά ο καταμερισμός των κονδυλίων για τα επόμενα έτη.

* Ανακοινώσεις για πραγματοποίηση υποτροφιών μετά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση για μικρονησιώτες από ΙΙΕΚ.

Τι είναι το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών

Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται σε όλο τον ελλαδικό χώρο (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Αργοσαρωνικός, Σποράδες κλπ).

Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία. Μέλη της είναι περίπου 30 μικρονησιωτικοί δήμοι της Ελλάδας (48 μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω των 5.000 μόνιμων δημοτών). Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και πρόεδρός του είναι ο Ελευθέριος Σ. Κεχαγιόγλου (Δήμαρχος Ύδρας).

Έδρα του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ) είναι η Ύδρα. Διαθέτει γραφεία στην Αθήνα, συμμετέχει σε επιτροπές παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δικτύων Μικρών Νησιών, υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα για τα μικρά νησιά και παίζει ρόλο σε θέματα που άπτονται εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής.

Σκοπός του είναι η ανάπτυξη ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου και η υποστήριξη των μικρών νησιών σε θέματα πού άπτονται της Ελληνικής διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά η ανάπτυξη τους.

Το ΕΔΜΝ είναι μέλος επιτροπών παρακολούθησης 2007-2013 στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Είναι ακόμη μέλος του Συμβούλιου Νησιωτικής Πολιτικής το οποίο είναι υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού και μέλος της πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας δικτύων μικρών νησιών.

Το Δίκτυο συμμετέχει ως μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των μικρών Νησιών (EUROPEAN SMALL ISLANDS FEDERATION – ESIF). Συμμετέχουν εκπρόσωποι από 9 κράτη: Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ην.Βασίλειο, Σκωτία, Ιρλανδία, Ιταλία, Σουηδία, Φιλανδία.

 

Στόχος και όραμα του Δικτύου είναι η άρση της απομόνωσης και του κάθε είδους αποκλεισμού των νησιών αυτών, μέσω της αειφόρου ολιστική τους ανάπτυξης, με σεβασμό στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους αναφορικά με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, και την αρχιτεκτονική τους.

Μέσα για την επίτευξη του στόχου:

  1. Η ανασύνθεση του κοινωνικού ιστού κάθε νησιού και η εμπέδωση και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
  2. Ο σχεδιασμός – διαμόρφωση – υποβολή αναπτυξιακών προτάσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπούς Υπερεθνικούς Οργανισμούς).
  3. Η προώθηση αναπτυξιακών επενδύσεων κάθε μορφής και περιεχομένου (Δημόσιες Επενδύσεις, Ιδιωτικές Επενδύσεις, Μικτά σχήματα, ΣΔΙΤ κλπ). Εν όψει μάλιστα , της Δ Προγραμματικής και με βάση τις κατευθύνσεις, (όπως αυτές διατυπώθηκαν και από την Ευρωπαία Επίτροπο Κα Danut Hubner) το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών σκοπεύει να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης, προώθησης και ανάπτυξης των μικτών επιχειρηματικών επενδυτικών σχημάτων στα πλαίσια συνεργασίας Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ). Τέτοια σχήματα είναι δυνατόν να προωθήσουν λύσεις σε ουσιαστικά προβλήματα των μικρών νησιών όπως οι ασφαλτώσεις, η παραγωγή ενέργειας από σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Προβλήματα Ιατρικής και Υγείας, Τουριστικής Ανάπτυξης κλπ.
  4. Η διαμόρφωση θέσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων, που σχετίζονται με τον κάθε είδους αποκλεισμό και απομόνωση των νησιών όπως είναι:

Οι μεταφορές (ανθρώπων, αγαθών, ενέργειας και γνώσης). Η τεχνολογική υστέρηση, η εποχιακή ανεργία, οι υποδομές (κάθε είδους, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό δίκτυο κλπ). Η ενέργεια (απώτερος στόχος η ενεργειακή επάρκεια των νησιών και με συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Αιολική,φωτοβολταϊκά,γεωθερμία κλπ). Το περιβάλλον, Η οικονομική – κοινωνική συνοχή τους , οι παροχές ιατρικής και κοινωνικής πρόνοιας.

  1. Η εμβάθυνση σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δικτύων Μικρών Νησιών, στην οποία ο εκπρόσωπος της Ελλάδας είναι το δίκτυο μας. Επιδιώκουμε την ανταλλαγή καλών πρακτικών «την διάχυση της γνώσης» την από κοινού υποβολή προγραμμάτων ανάπτυξης του μικρο νησιωτικού συμπλέγματος της Ευρώπης αλλά και την δημιουργία Lobby για την προώθηση των κοινών προβλημάτων στα κέντρα λήψης αποφάσεων της ΕΕ.