ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ: «Ο κοινοβουλευτισμός είναι ολιγαρχικό πολίτευμα»

561
Πρόδρομος Κούρτογλου

«Ο ορισμός της δημοκρατίας ευρίσκεται στο “τίς αγορεύειν βούλεται” και “έδοξε τή βουλή καί τώ δήμω….” και όχι στην επιλογή των αρίστων εκπροσώπων», καταγράφει ο γνωστός διανοητής Πρόδρομος Κούρτογλου στην απάντησή του προς τον  Διανέλο Γεωργούδη, μέλος της Εθνικής Επιτροπής του κόμματος “Δημιουργία, ξανά”, αναφερόμενος σε άρθρο που δημοσίευσε στο blog: http://www.mnimonio.info

 «Στην δημοκρατία οι αξιωματούχοι επιλέγονται δια κληρώσεως και είναι ανακλητοί. Αυτά μας λέει ο Αριστοτέλης, που ανέλυσε όλα τα είδη των πολιτευμάτων. Κακώς ο αρθρογράφος επικαλείται τον Πλάτωνα, καθώς ο Πλάτων υποστηρίζει άλλο πολίτευμα και όχι την δημοκρατία. Το αντιπροσωπευτικό (ή ψευδοαντιπροσωπευτικό) πολίτευμα δεν είναι δημοκρατία, αλλά είδος ολιγαρχίας. Ο κοινοβουλευτισμός είναι ολιγαρχικό πολίτευμα» ξεκαθαρίζει ο Πρόδρομος Κούρτογλου δείχνοντας έτσι την βαθειά του γνώση και μελέτη των μεγάλων Ελλήνων Φιλοσόφων της αρχαιότητας.