Πατούλης προς Σκουρλέτη: “Απλή λογική, κι όχι απλή αναλογική”

25

“…επιμένουμε ότι η Ελλάδα και η Αυτοδιοίκηση χρειάζονται ένα άλλο Κράτος, κι όχι απλά ένα άλλο εκλογικό σύστημα. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικές που να υπηρετούν την απλή λογική, κι όχι απλή αναλογική”. 

Γιώργος Πατούλης

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος