ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ: Έτσι θα μειώσουμε το κόστος αγοράς ενέργειας και λειτουργίας της ΔΕΥΑ Ναυπλίου

537
Αλ. Λυκομήτρος και Χρ. Μαστορίκος στον χώρο του συνεδρίου.

Ο εκσυγχρονισμός της επιχείρησης, η αύξηση της αποδοτικότητας, η μείωση του κόστους αγοράς ενέργειας η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και η επέκταση των δικτύων της, είναι το πλέγμα στρατηγικού σχεδιασμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ναυπλιέων (Δ.Ε.Υ.Α.Ν).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κ. Αλέξανδρος Λυκομήτρος με τον Πρόεδρο του ΙΕΝΕ κ. Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης

Η εκπροσώπηση και ενεργός συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της ΔΕΥΑΝ στο Συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ι.Ε.Ν.Ε.), που είχε ως θέμα «Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα», ήταν φυσική συνέπεια αυτού του σχεδιασμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, η ΔΕΥΑΝ υπήρξε και εισηγητής στο Συνέδριο με θέμα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις – Καλές Πρακτικές».

Το Συνέδριο, του ΙΕΝΕ πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 στην Αθήνα, στον χώρο του Ευγενίδιου Ιδρύματος.

Η επιλογή του θέματος που παρουσιάσθηκε από την ΔΕΥΑΝ στο Συνέδριο, ήταν ουσιαστικά και το πρόκριμα των επιλογών της διοίκησης της επιχείρησης για πολιτικές και μέτρα που θα επιφέρουν σημαντική μείωση των δαπανών αγοράς ενέργειας για την λειτουργία των αντλιοστασίων της που ανέρχονται, σήμερα, σε 1.300.000 ευρώ ετησίως, κατ’ έτος.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κ. Αλέξανδρος Λυκομήτρος που μαζί με τον Διευθυντή της εταιρείας κ. Χρήστος Μαστορίκος, εκπροσώπησαν την Δημοτική Επιχείρηση στο Συνέδριο, «έχουμε δώσει ως πρώτη προτεραιότητα, την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με μία σειρά διαδικασιών – ενεργειών, ως κάτωθι:

* Κατάργηση του Αντλιοστασίου του Ο.Τ.Ε., (πλέον κοστοβόρο) 

* Μελέτη απόδοσης Αντλητικών Συγκροτημάτων  Ναυπλίου

* Έλεγχος και καταγραφή αγωγών – συνδέσεων – εξαρτημάτων – αντλιών – δίκτυο ύδρευσης – σύστημα τη/γχου C.P.C.

* Αναβάθμιση λειτουργίας αντλιοστασίων πηγών Λέρνης – Αμυμώνης»

Παράλληλα με τις κινήσεις της διοίκησης, ο Δήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος πιέζει, από κοινού με άλλους Δημάρχους, για να επιτευχθεί η αλλαγή του τιμολογίου χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος, σε ευνοϊκότερη και φθηνότερη κατηγορία.