Ζητούνται αποφάσεις για τα Αδέσποτα, τις Μουσικές Εκδηλώσεις, τον Ανάβαλο και το Πνευματικό Κέντρο από το Δημοτικό Συμβούλιο Επιδαύρου

57

Η προστασία των αδέσποτων, ο προγραμματισμός των Μουσικών εκδηλώσεων του Δήμου, τα δευτερεύοντα δίκτυα του Αναβάλου και η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την ανέγερση Πνευματικού Κέντρου Λυγουριού είναι τέσσερα από τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Επιδαύρου. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή 25-Μαΐου 2018 στις 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου (ισόγειο Δημαρχείου), με 14 συνολικά θέματα προς συζήτηση κι αποφάσεις.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Αποδοχή επιχορήγησης 26.270,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων [β΄ κατανομή 2018].
 2. Αποδοχή επιχορήγησης 2.835,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων.
 3. Αποδέσμευση ποσού 48.790,96 € από τα έκτακτα ειδικευμένα, λόγω εξόφλησης των δαπανών από ίδια έσοδα, με τροποποίηση του προϋπολογισμού.
 4. Αποδοχή δαπανών από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις της ΔΗΚΕΠΕΠ, ως καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων.
 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
 6. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως δικαιούχων αποζημίωσης για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 8. Παράταση συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Β΄ Νηπιαγωγείου Λυγουριού.
 9. Προγραμματισμός μουσικών εκδηλώσεων Δήμου Επιδαύρου
 10. Περί ορισμού ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Επιδαύρου, ως μέλους, σε επιτροπή του Αγροτικού Κτηνιατρείου Άργους για την Ελληνική 2 εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων δικαιοδοσίας του Δήμου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων.
 11. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Επιδαύρου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ.
 12. Δευτερεύοντα δίκτυα του έργου επέκτασης του Αναβάλου στον Δήμο Επιδαύρου.
 13. Συζήτηση για το νομοσχέδιο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.
 14. Συζήτηση αιτήματος πολιτών για την εφαρμογή προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.