ΑΡΓΟΣ: Αναβίωσαν το Πανηγύρι Αγίου Πνεύματος στην Άκοβα

415

Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Αγίου Πέτρου για την αναβίωση του πανηγυριού στην Άκοβα Άργους για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος!

Έτσι, εκεί που τα τελευταία χρόνια, έφερναν τα βήματά τους κάποιοι λίγοι Αρτοποιοί για να γιορτάσουν την εικόνα τους, σήμερα είχαμε δεκάδες Αργείων να τιμούν και να γλεντούν.

(Με πληροφορίες και φωτογραφία από το F.B. του Νίκου Γκαβούνου)